Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Vad är garantipension?

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad. Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • har fyllt 65 år

  • har låg eller ingen inkomstgrundad pension.  

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionens storlek  

Annan pension kan minska din garantipension

Garantipensionen blir lägre om du har inkomstgrundad pension. Garantipensionen minskas med din inkomstpension, tilläggspension, änkepension eller viss utländsk pension. Den utbetalda premiepensionen minskar inte garantipensionen. Istället räknas inkomstpensionen upp så att den motsvarar även premiepensionen genom att inkomstpensionen beräknas utifrån all intjänad pensionsrätt.

Garantipension för födda 37 och tidigare

För dig född 1937 och tidigare fungerar garantipensionen också som kompensation för förändringarna i pensionssystemet 2003.  

Du som är född 37 eller tidigare kan ha rätt till garantipension om du:

  • har låg eller ingen ATP

  • hade folkpension som var beräknad utifrån bosättningstid i Sverige

  • blev av med pensionstillskott eller särskilt grundavdrag när pensionssystemet ändrades.    

Ladda ner faktablad

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem