Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Guide till orange kuvertet

Tycker du att det är svårt att förstå och tolka innehållet i ditt orange kuvert? Vi har sammanställt en guide så att du enklare ska kunna ta del av informationen och förstå vad uppgifterna betyder för dig.

Innehållet i orange kuvert som du har fått är specifikt för dig. Innehållet i guiden här på webben illustrerar den mest förekommande varianten av årsbesked i orange kuvert och kan därför variera både i innehåll och beståndsdelar.

Se exempel på den vanligaste varianten av årsbeked för pensionsspararePDF (pdf, 70.3 kB)

Innehåll i ditt orange kuvert:

  • första sidan får du en snabb översikt över vad du kan komma att få i allmän pension och en påminnelse om att du för att se hela din framtida pension måste göra en pensionsprognos som även innehåller din eventuella tjänstepension och privata pensionssparande.
  • andra sidan kan du se förändringarna i ditt sparande till din allmänna pension för det senaste året. Du kan också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.
  • tredje sidan får du några exempel på hur mycket du kan få i allmän pension om du väljer att ta ut den vid olika åldrar.
  • fjärde sidan kan du se hur mycket det har satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret och var dessa siffror kommer ifrån.
Privat pension Tjänstepension Inkomstpension Premiepension Pensionens delar

Du får pension från flera håll

Tänk på att den allmänna pensionen bara är en del av din totala pension. De flesta som arbetar har även en tjänstepension. Om du har arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner.

Om du registrerar dig på minpension.se kan du i de allra flesta fall se vilka tjänstepensioner du har. I annat fall kan du kontakta ditt tjänstepensionsbolag direkt eller få uppgiften av din arbetsgivare.


Innehållet på första sidan

Den allmänna pensionen är den del av din totala pension som staten ansvarar för. Den administreras av Pensionsmyndigheten.

På den allra första sidan i ditt orange kuvert får du en snabb överblick över vad du kan komma att få i allmän pension per månad före skatt, beroende på vid vilken ålder du väljer att gå i pension.

  • Kom ihåg att prognosen för din pension bygger på antagandet att du har samma inkomst som du haft vid din senaste inkomstdeklaration. Prognossiffrorna blir därför mer rättvisande ju närmare pension du kommer.
  • Kom ihåg att de allra flesta även har en tjänstepension. För att få en överblick över hela din pension (även tjänstepensionen och eventuell privat pension) kan du göra en pensionsprognos. I årets orange kuvert får de flesta även en personlig kod som du kan logga in med för att snabbt och enkelt kunna göra din prognos.

Innehållet på andra sidan

På sidan två ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av din allmänna pension där du själv har möjlighet att välja fonder och här kan du också se ditt fondinnehav.

Dina pensionskonton

Det finns ett konto för inkomstpension och ett konto för premiepension. De används för att registrera alla dina pensionsrätter som du kommer att samla under ditt arbetsliv. Den dag du väljer att gå i pension delas det totala beloppet på kontot med ett så kallat delningstal. Delningstalen motsvarar huvudsakligen den genomsnittligt återstående livslängden efter pensioneringen för varje årskull.

Pengarna på kontot är avsatta pengar till din framtida allmänna pension.

Din premiepension

Tabellen visar värdet på dina premiepensionsfonder 2015-12-31.
Den visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Tabellen visar även värdeförändring och fondavgift för ditt fondinnehav. Om du bytt fonder under året gäller värdeförändringen för den tid under året som du haft fonden.

Den totala värdeförändringen visar hela årets innehav utan att ta hänsyn till hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter. Det kan inte jämföras med värdeförändringen i kronor på ditt pensionskonto.

Den totala fondavgiften gäller innehavet vid årsskiftet och kan inte jämföras med avgiften i kronor för ditt pensionskonto.

Du kan jämföra avgiften och din totala värdeförändring med värden för den genomsnittlige personen som du ser längst ner i tabellen.

Vill du ha mer detaljerad information om fonder eller vill du ha hjälp att byta fonder så logga in på dina Dina pensionssidor här på vår webbplats.

Vald och aktuell fördelning

Kom ihåg att dina nya pensionsrätter för premiepensionen alltid placeras i fonderna enligt din senast valda fördelning. Om du vid något tillfälle själv har valt fonder är det ditt senaste val som anges under Vald fördelning, medan Aktuell fördelning visar hur fördelningen ser ut efter de värdeförändringar som skett sedan ditt senaste val. Observera att aktuell fördelning i orange kuvertet visar hur ditt val såg ut den 31 december förra året.

Se över fondfördelning och risknivå

Om den aktuella fördelningen skiljer sig mycket från den valda betyder det att risknivån har påverkats. Kontrollera att ditt fondval håller en risknivå du är bekväm med. Om dina högriskfonder har vuxit mycket i förhållande till dina andra fonder, eller tvärtom, kan du behöva korrigera fördelningen för att bibehålla den risknivå du från början valt. Du kan när du vill ändra fördelningen mellan fonderna eller byta fonder.

Så här läser du tabellen

Värde 2014-12-31:
Hur mycket du hade på dina konton vid förra årsskiftet.

Beslutad pensionsrätt:
De pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.

Minskning av beslutad pensionsrätt på grund av balansering:
Den beslutade pensionsrätten kan minska på grund av balanseringen.

Se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där minusposten förklaras.

Arvsvinster:
Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever.

Administrations- och fondavgift för inkomstpension och premiepension:
Den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för administration av dina fonder i premiepensionen. För premiepensionen är avgiften beroende av hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter och till alla fonder du haft under året. Den kan inte jämföras med fondavgiften i procent.

Värdeförändring:
För inkomstpensionen visas hur mycket värdet på dina sammanlagda pensionsrätter har förändrats beroende av inkomstutvecklingen i Sverige.

För 2016 är värdeförändringen 5,9 procent.
För premiepensionen visas hur mycket värdet på ditt konto har förändrats beroende av värdeförändringar på fonderna och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. Dessutom ingår räntan från pensionsrätten innan den placerats i fonder.

Värde 2015-12-31:
Visar hur mycket du hade på dina konton vid årsskiftet.
 
Summa intjänad allmän pension:
Det totala belopp som du hittills har sparat ihop till din allmänna pension för både inkomstpension och premiepension. Beloppet ligger till grund för beräkningen av prognosen.


Innehållet på tredje sidan

På sidan tre ser du några prognoser för din allmänna pension. Prognosen är en uppskattning av hur mycket du kommer att få i pension.

Prognosen bygger på vad du hittills tjänat in till din allmänna pension (se sidan 2). I prognosen antas att du kommer att ha samma inkomst som du haft vid din senaste inkomstdeklaration fram till pensionsuttaget.

Jämför med din lön idag

Eftersom den allmänna pensionen är beroende av inkomstutvecklingen i Sverige är prognosen beräknad i dagens pris- och löneläge. Du kan jämföra prognosbeloppet med den lön du har idag.

Längre tid som pensionär

Pensionens storlek bestäms av din intjänade pensionsbehållning under arbetslivet dividerat med ett så kallat delningstal. Delningstalet är huvudsakligen den förväntade återstående livslängden vid pensioneringsåldern. Eftersom vi lever allt längre än vad tidigare generationer gjort behöver vi arbeta längre och senarelägga vår pensionering om vi inte vill att pensionen ska blir lägre.

Om du har långt kvar till pension

Om du har många yrkesverksamma år kvar, eller om du har varit arbetslös, tjänstledig, långtidssjukskriven, jobbat deltid eller studerat, kan den inkomst som din pension beräknats på förändras många gånger.

Prognosen i orange kuvert gäller endast den allmänna pensionen

Här på vår webbplats kan du göra en prognos över hela din framtida pension. Den tas fram i samarbete med minpension.se, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.
I prognosen där ingår både din allmänna pension och din tjänstepension, och i vissa fall även ditt eventuella egna sparande till pension.

Gör en prognos (kräver inloggning)
Läs mer om prognosen
Prognosstandard


Innehållet på fjärde sidan

På sidan fyra kan du se hur mycket du har tjänat in i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret.

Eftersom du ännu inte hunnit deklarera 2015 års inkomster grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2014.

Totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst under 2014 satts av till din allmänna pension. Din pensionsgrundande inkomst, som fastställs av Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt.

Så tjänar du in till din allmänna pension

Den allmänna pensionens inkomstgrundade del består av två delar; inkomst- och premiepension.
16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din inkomstpension som tilläggspension. Då redovisas också din eventuella pensionspoäng för 2014 på sidan.

Inkomster av arbete, ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen (t.ex. sjuk- och aktivitetsersättning) kallas för pensionsgrundande inkomst.

Om du har haft sjuk- eller aktivitetsersättning, haft småbarn eller studerat under 2014 har du också fått ett pensionsgrundande belopp för detta.
Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

Pensionsunderlag

Pensionsgrundande inkomst tillsammans med pensionsgrundande belopp utgör ditt pensionsunderlag. Det ligger till grund för beräkning av dina pensionsrätter. Om du inte har något pensionsgrundande belopp utgörs det totala pensionsunderlaget av din pensionsgrundande inkomst.

Oavsett hur stora inkomster du har haft kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp.

Orange envelope shows how much you will get

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem