Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Hela livet räknas

Alla pengar du tjänar upp till ett visst inkomsttak ger rätt till allmän pension. Den allmänna pensionen tar dessutom hänsyn till olika livssituationer. Om du får barn, studerar eller om du har varit sjukskriven kan du också få rätt till allmän pension.
 

De delar av din allmänna pension som du själv tjänar in till är inkomstpensionen och premiepensionen. Är du född 1953 eller tidigare så ersätts en del av din inkomstpension och premiepension av tilläggspension. Du får garantipension om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Garantipensionen grundas på hur länge du har bott i Sverige. Läs mer under garantipension.

Pensionen kommer från flera håll 

Du, din arbetsgivare och i vissa fall staten betalar in till din framtida pension.
Du tjänar in till din allmänna pension varje år som du har inkomster av arbete, ersättningar från socialförsäkringssystemet, som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning, arbetsskadelivränta, eller ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsinkomster kan vara inkomster av anställning eller av ett eget företag.
 

Ditt sparande i den allmänna pensionen

Det sammanlagda sparandet till den allmänna pensionen är 18,5 procent av dina årliga arbetsinkomster och ersättningar från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen. Du har ett konto för inkomstpensionen och ett konto för premiepensionen. 16 procent går till inkomstpensionskontot och 2,5 procent går till premiepensionskontot. Pensionskonton är till för att bokföra hur mycket du har betalat in till din allmänna pension.
 

Ditt sparande till allmänna pensionen växer

Ditt sparande till den allmänna pensionen växer på samma sätt som ett banksparande. Sparandet växer när du arbetar och betalar skatt på dina inkomster varje år.

Du får också ränta på ditt inkomstpensionskonto och premiepensionskonto. Varje år får du ett orange kuvert. Där kan du bland annat läsa om utvecklingen på dina inkomst- och premiepensionskonton. Läs mer under Guide till orange kuvertet.

Om du är född mellan 1938-1953 får du en del av din inkomstpension i form av tilläggspension. Läs mer under tilläggspension.
 

Du kan tjäna in till din pension även när du inte jobbar

Varje inkomstbortfall kan ge en lägre pension. Det beror på att pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet.

Du som har små barn, studerar eller har sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktiv beräknad inkomst för din räkning. Den fiktiva beräknade inkomsten för små barn, allmän värnplikt (före 1 juli 2010), studier och sjuk- och aktivitetsersättning kallas för pensionsgrundande belopp.

I menyn till vänster kan du läsa mer om hur pensionsrätterna beräknas för respektive livssituation.

Gör en pensionsprognos

För att ta reda på hur din framtida pension kommer att se ut kan du göra en pensionsprognos. Prognosen visar den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt privat pensionssparande.

Vad betyder orden?

Inkomstbasbelopp
Ett belopp som används vid beräkning av inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst.
Beloppet bestäms av regeringen och följer inkomstutvecklingen i samhället.
Aktuella belopp

Inkomsttak/intjänandetak
Den övre gränsen för hur hög pensionsgrundande inkomst du kan tillgodoräkna dig per år. Motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp. För att din inkomst ska vara pensions-grundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året.

Pensionsgrundande inkomst
Inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som ligger till grund för uträkning av din framtida pension.

Pensionsgrundande belopp
Fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn eller studerar.

Pensionsunderlag
Summan av den pensionsgrundande inkomsten och eventuella pensionsgrundande belopp.

Prisbasbelopp
Ett belopp som bestäms av regeringen varje år och som används främst för värdesäkring av olika förmåner.
Aktuella belopp

I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.

Dina pensionskonton

Räntan på inkomstpensionskontot styrs av hur den svenska ekonomin och den genomsnittliga lönen i landet utvecklas.

Utvecklingen på premiepensions-kontot är beroende av hur dina fonder utvecklas.

Sidan uppdaterades 2015-03-19

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776