Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Så fungerar premiepensionen

Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till din premiepension. Dina nya premiepensionsrätter sätts in på ditt konto i december varje år.

Innan dina pengar placeras

Innan Skatteverket fastställt din pensionsgrundande inkomst för ett visst år, förvaltas dina premiepensionspengar av oss på Pensionsmyndigheten.

De pensionspengar du tjänat ihop under ett visst år kallas pensionsrätt. Hur stor din pensionsrätt blir bestäms först efter att Skatteverket har fastställt din pensionsgrundande inkomst för året. Det sker normalt i december. Först då kan du välja i vilka fonder du vill placera dina pengar.

Du får ränta på pengarna 

Pensionsmyndigheten förvaltar dina pengar i genomsnitt 18 månader innan de placeras på ditt konto. Under den tiden får du ränta på pengarna. Räntan läggs till dina premiepensionspengar och sätts in på ditt premiepensionskonto. 

Du väljer hur dina pengar placeras

Du bestämmer själv hur dina premiepensionspengar ska förvaltas. Om du inte vill välja fonder placeras dina pengar i AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ.  

Om du vill välja fonder kan du läsa mer här om hur du väljer fonder. Du kan välja upp till fem fonder bland de drygt 800 som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten.

Första gången du gör ditt premiepensionsval  

När du har tjänat in dina första pensionsrätter och kan välja fonder för din premiepension för första gången får du ett orange kuvert med information om hur du går till väga.  Här kan du läsa mer om hur du väljer fonder.

Nya pengar placeras enligt ditt senaste val

För varje år du haft en pensionsgrundande inkomst sätts nya pengar in på ditt premiepensionskonto. Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du senast bestämt. Du kan när som helst välja att ändra fördelningen eller byta till andra fonder.  

Så förvaltas din premiepension

Under spartiden är din premiepension placeras i fondförsäkring. När du ska ansöka om att ta ut din premiepension väljer du om du vill låta dina premiepensionspengar ligga kvar i fondförsäkring eller om du vill att de ska förvaltas i en traditionell försäkring.

Detta påverkar storleken på din premiepension

Det går inte att i förväg säga hur stor din premiepension kommer att bli. Det är flera faktorer som påverkar storleken:

  • Hur länge och hur mycket du arbetar.

  • När du väljer att börja ta ut din premiepension.

  • Hur värdet i dina premiepensionsfonder utvecklas.

  • Hur stor avgift fonden har.

Så beräknar vi din premiepension

Premiepension kan tas ut antingen som fondförsäkring eller traditionell försäkring.

För att beräkna den månatliga pensionen divideras först värdet av pensionskontot i båda försäkringsformerna med ett delningstal som utgår från den återstående livslängden och en tillgodoräknad ränta. Detta årliga belopp delas sedan med tolv för att få månadsbeloppet.  

Förväntad återstående livslängd

Den förväntade återstående livslängden utgår från SCB:s prognoser för framtida livslängder 2012 - 2060. Pensionsmyndigheten tillämpar huvudalternativet för dödlighet. Både inom fondförsäkring och inom traditionell försäkring är förskottsräntan för närvarande 3,0 procent före Pensionsmyndighetens kostnadsavdrag, efter detta avdrag är räntan 2,9 procent.  

Garanterat belopp

Tar man ut premiepensionen i form av traditionell försäkring beräknas även ett livsvarigt garanterat nominellt månadsbelopp. Det garanterade beloppet beräknas utifrån samma livslängdsprognos som ovan men med alternativet med låg dödlighet och med en tillgodoräknad ränta som för närvarande är 0 procent före Pensionsmyndighetens kostnadsavdrag, efter detta avdrag är räntan -0,1 procent. Utbetalda belopp räknas i likhet med fondförsäkring om varje år och kan bli högre än det garanterade om den traditionella livförsäkringsrörelsen ger bättre resultat än vad som antagits vid beräkningen av det garanterade beloppet.  

Årlig omräkning

För att beräkna din pension för det kommande året divideras tillgodohavandet på ditt premiepensionskonto med ett delningstal. Delningstalet baseras på en prognos av förväntad återstående livslängd, en tillgodoräknad ränta och driftskostnader. Detta årliga belopp delas sedan med tolv för att få fram månadsbeloppet.  

Omräkningen sker för att ditt pensionsbelopp ska motsvara behållningen i dina fonder. Om du har valt traditionell försäkring är det tilläggsbeloppet som räknas om.

Vad betyder orden?

Basbelopp och värderegler

Se aktuella basbelopp och värderegler som används för beräkning av pension.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem