Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Överföring av premiepensionsrätt

Du som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över din pensionsrätt för premiepensionen till din maka, make eller registrerad partner.

Pensionsrätt är de pengar som varje år avsätts till din allmänna pension. Du kan föra över din pensionsrätt för premiepensionen till din maka, make eller registrerad partner. Anledningen kan vara att han eller hon har en låg inkomst eller ingen inkomst alls och därför riskerar att få en låg pension.

Så här gör du för att föra över pensionsrätt

Fyll i blanketten Överföring av pensionsrätt för premiepension. Den ifyllda blanketten ska sedan skickas till Pensionsmyndigheten och vara framme senast den 31 januari det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter sedan tills vidare eller under de år du valt att överföringen ska gälla.

Du kan bara föra över pensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet. Du måste föra över hela den årliga pensionsrätten för premiepension.

Du kan inte föra över pensionsrätter du redan har tjänat in, utan bara pensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföring och åren därefter. Tänk också på att du inte kan ångra en överföring. Pengar du har fört över kan du alltså inte få tillbaka. Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto.

Beloppet minskar vid överföring

När pengarna förs över från dig minskas beloppet med 6 procent. Mottagaren får alltså 94 procent av beloppet. Resten av pengarna fördelas till samtliga pensionssparare som så kallad arvsvinst.

Enligt lagen så ska de som tar emot överförd pensionsrätt svara för utebliven arvsvinst på grund av överföringen. Den uteblivna arvsvinsten beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt förväntas leva längre - i genomsnitt - än de som ger. Storleken på minskningen, det vill säga 6 procent, motsvarar den uteblivna arvsvinst som blir följden av en längre förväntad livslängd.

Vid beräkning av procentsatsen för minskningen tar vi hänsyn till att 98 procent av överföringarna går från män till kvinnor och att kvinnor förväntas leva väsentligt längre än män. Minskningen tillämpar vi sedan lika för kvinnor och män, det vill säga oberoende av kön på mottagare och givare, i enlighet med de könsneutrala principer som gäller för allmän försäkring.

Om någon av er har rätt till garantipension påverkas den inte av att du för över eller tar emot pensionsrätt.

Så här gör du för att stoppa överföringen

Vill du upphöra med överföringen måste du anmäla detta till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari det år som överföringen ska stoppas. Fyll i blanketten Anmälan upphörande överföring av pensionsrätt. Det gäller dig som har en överföring tillsvidare. Har du angett vilka år överföringen ska gälla, så stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.

Om du skiljer dig upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses. Om du överför pensionsrätt och avlider kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet. Om mottagaren av pensionsrätten avlider kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar. 

Ladda ner blanketter för överföring av pensionsrätt

Vad betyder orden?

Var i livet är du nu?
Dina val påverkar din pension

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem