Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Särskilt bostadstillägg

Om du har pension och ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du även har rätt till särskilt bostadstillägg

Vem kan få särskilt bostadstillägg?

Du som har fyllt 65 år och har låga inkomster men höga bostadskostnader kan få särskilt bostadstillägg utöver ditt bostadstillägg.

Särskilt bostadstillägg betalas ut för en högre bostadskostnad än vad som gäller för vanligt bostadstillägg. Gränsen för bostadskostnad vid särskilt bostadstillägg går vid 6 200 kronor för ensamstående, och 3 100 kronor för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

Inkomstprövningen är annorlunda jämfört med den för vanligt bostadstillägg. Det är bara om dina inkomster är så pass låga att de inte räcker till för både bostadskostnader och övriga levnadsomkostnader som vi kan betala ut särskilt bostadstillägg. Vi räknar med att du som ensamstående ska ha 5 438 kronor per månad kvar att leva på. Om du är gift, sambo eller registrerad partner är beloppet 4 445 kronor per månad. Dessa belopp är gränser för så kallad skälig levnadsnivå och räknas om varje år.

Så räknar vi ut om du kan få tillägget

De inkomster som påverkar bostadstillägget påverkar också det särskilda bostadstillägget. Även bostadstillägget räknas som en inkomst. När vi beräknar särskilt bostadstillägg räknar vi med din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden räknas ut på samma sätt som för bostadstillägg.

Exempel på hur vi räknar


Johan Johansson har en allmän pension på 6 225 kronor per månad efter skatt. Han har bostadstillägg på 4 820 kronor per månad. Han har inga andra inkomster och inga tillgångar. Han bor ensam och har 6 150 kronor per månad i bostadskostnad. Beloppet för skälig levnadsnivå är 5 438 kronor för ensamstående.

Johans inkomster är totalt 11 045 kronor per månad (6 225 + 4 820). Efter att ha betalat sin bostad har han 4 895 kronor kvar (11 045 - 6 150). Vi betalar ut särskilt bostadstillägg med 543 kronor per månad (5 438 - 4 895).

Ett fastställt belopp för lägsta inkomst

Särskilt bostadstillägg ska endast täcka kostnader för ditt boende. Därför räknar vi med att du har ett visst lägsta belopp som inkomst före skatt, även om du i verkligheten har en lägre inkomst. Det lägsta beloppet räknas om varje år och motsvarar beloppet för garantipension till ålderspension. För 2016 är beloppet 7 863 kronor i månaden om du är ensamstående samt 7 014 kronor i månaden om du är gift, sambo eller registrerad partner. Om du har högre inkomst än det lägsta beloppet räknar vi med din faktiska inkomst.

Om du har en lägre inkomst kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd. Läs mer om äldreförsörjningsstöd.

Ingen egen ansökan för särskilt bostadstillägg

Som sagt, du behöver inte ansöka separat om särskilt bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du även har rätt till särskilt bostadstillägg.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem