Sök på Pensionsmyndigheten
Logga in på Dina pensionssidor
 

Särskilt bostadstillägg

Om du har pension och ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du även har rätt till särskilt bostadstillägg.

Vem kan få särskilt bostadstillägg?

Du som har fyllt 65 år och har låga inkomster men höga bostadskostnader kan få särskilt bostadstillägg utöver ditt bostadstillägg.

Särskilt bostadstillägg betalas ut för en högre bostadskostnad än vad som gäller för vanligt bostadstillägg. Gränsen för bostadskostnad vid särskilt bostadstillägg går vid 6 200 kronor för ensamstående, respektive 3 100 kronor för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

Inkomstprövningen är annorlunda jämfört med den för vanligt bostadstillägg. Det är bara om dina inkomster är så pass låga att de inte räcker till för både bostadskostnader och övriga levnadsomkostnader som vi kan betala ut särskilt bostadstillägg. Vi räknar med att du som ensamstående ska ha 5 353 kronor per månad kvar att leva på. Om du är gift, sambo eller registrerad partner är beloppet 4 407 kronor per månad. Dessa belopp är gränser för så kallad skälig levnadsnivå och räknas om varje år.
 

Så räknar vi ut om du kan få tillägget

De inkomster som påverkar bostadstillägget påverkar också det särskilda bostadstillägget. Även bostadstillägget räknas som en inkomst. När vi beräknar särskilt bostadstillägg räknar vi med din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden räknas ut på samma sätt som för bostadstillägg. Läs mer under Så beräknar vi din bostadskostnad.

Exempel

Johan Johansson har ålderspension med 6 225 kronor per månad efter skatt. Han har bostadstillägg med 4 820 kronor per månad. Han har inga andra inkomster och inga tillgångar. Han bor ensam och har 6 150 kronor per månad i bostadskostnad. Beloppet för skälig levnadsnivå är 5 353 kronor för ensamstående.

Johans inkomster är totalt 11 045 kronor per månad (6 225 + 4 820). Efter att ha betalat sin bostad har han 4 895 kronor kvar (11 045 - 6 150).

Vi betalar ut särskilt bostadstillägg med 458 kronor per månad (5 353 - 4 895).

Ett fastställt belopp för lägsta inkomst

Särskilt bostadstillägg ska endast täcka kostnader för ditt boende. Därför räknar vi med att du har ett visst lägsta belopp som inkomst före skatt, även om du i verkligheten har en lägre inkomst. Det lägsta beloppet räknas om varje år och motsvarar beloppet för garantipension till ålderspension.

För 2014 är beloppet 7 881 kronor i månaden om du är ensamstående samt

7 030 kronor i månaden om du är gift, sambo eller registrerad partner. Om du har högre inkomst än det lägsta beloppet räknar vi med din faktiska inkomst.

Exempel

Johan Johansson har i exemplet ovan 6 225 kronor per månad efter skatt. Beloppet före skatt är 7 830 kronor. Eftersom 7 830 kronor överstiger beloppet för lägsta inkomst, 7 810 kronor, räknar vi särskilt bostadstillägg utifrån Johans faktiska inkomst.

Du som har lägre inkomst än det lägsta beloppet, eller ingen inkomst alls, kan ha rätt till annan ersättning. Läs mer om det under Äldreförsörjningsstöd.

Ansök om bostadstillägg
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg

Aktuella belopp

Belopp för skälig levnadsnivå år 2014 är:
  • 5 353 kronor per månad för dig som är ensamstående och
  • 4 407 kronor per månad för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

Årsbeloppet för skälig levnadsnivå räknas om varje år genom att årets prisbasbelopp multipliceras med talet 1,4468 om du är ensamstående och talet 1,191 om du är gift, sambo eller registrerad partner.

Vad betyder orden?

Prisbasbelopp
Ett belopp som bestäms av regeringen varje år och som används främst för värdesäkring av olika förmåner.
Aktuella belopp

I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.

Sidan uppdaterades 2014-01-01

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776