Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Vad händer med pengarna när du avlider?

De pengar som satts av till din premiepension kan du inte ta ut på något annat sätt än som pension. De är öronmärkta för dig, men du äger dem inte förrän de betalats ut till dig. När du avlider fördelas pengarna som arvsvinster eller efterlevandeskydd.

Arvsvinst

Om du avlider innan du har börjat ta ut premiepensionen fördelas dina premiepensionspengar till övriga pensionssparare. Pengarna kallas då arvsvinster. Om du avlider efter att du har börjat ta ut pensionen gäller samma sak — om du inte har valt ett efterlevandeskydd.

Systemet med arvsvinst är en förutsättning för att pensionen ska kunna räcka livet ut till dem som lever länge.
 

Efterlevandeskydd

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension kan du ansöka om efterlevandeskydd under pensionstiden. Skyddet innebär att din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo får del av de pengar som betalats in för din räkning om du avlider före honom eller henne.

Så länge tar vi ut pension

Den genomsnittlige pensionären beräknas ta ut sin premiepension i cirka 21 år.*

(* baserat på SCB:s prognos för alla födda 1949)

Var i livet är du nu?
Dina val påverkar din pension

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776