Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor

Premiepensionsmyndigheten har upphört

Uppdatera ditt bokmärke

Om du kommit till denna sida via ett gammalt bokmärke för www.ppm.nu eller en gammal länk, ber vi dig att uppdatera dina uppgifter. Premiepensionsmyndigheten, ppm, existerar inte längre och den nya myndighetens adress är www.pensionsmyndigheten.se.

Premiepensionsmyndigheten (PPM) har upphört som självständig myndighet och webbplatsen www.ppm.nu har stängts ned. 1 januari 2010 övertog Pensionsmyndigheten hela ansvaret för administrationen av den allmänna pensionen, inklusive premiepensionen.

Du har nu kommit till Pensionsmyndighetens webbplats. Här kan du hitta all information och alla tjänster som du tidigare hittade på ppm.nu.

Personligt konto har ersatts av Dina pensionssidor. Där kan du bland annat se behållningen på ditt premiepensionskonto och byta fonder precis som förut.

Eftersom Pensionsmyndigheten har hand om hela den allmänna pensionen hittar du mycket mer information om din pension och angränsande förmåner på denna webbplats. Du kan bland annat göra en pensionsprognos, ansöka om pension direkt på webben, räkna ut om du har rätt till bostadstillägg för pensionärer, få information om hur du tolkar uppgifterna i ditt orange kuvert samt lära dig mer om hur pensionssystemet fungerar och hur du kan påverka din framtida pension.