Pension och deltid | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pension och deltid

Det är vanligt att gå ner i arbetstid när man har fått barn. Att gå ner i arbetstid under en begränsad period påverkar inte pensionen så mycket. Men arbetar du deltid under många år tjänar du in mindre till pensionen samtidigt som du kan få sämre löneutveckling och därmed lägre pension. Om ni är två som kan dela mer så jämnar ni ut skillnaderna i era framtida pensioner.

Att arbeta deltid påverkar pensionen. Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år, speciellt om du har hög lön. Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom stat, kommun eller landsting och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor. 

Se exempel på hur deltid påverkar din pension

I räkneexemplen nedan kan du se hur deltid kan påverka din pension. De två första exemplen förutsätter att du får kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller landsting

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller landsting. Även vid deltidsarbete blir det full insättning av tjänstepension upp till åtta år om du är född 1988 eller senare. Är du född före 1988 följer du andra kollektivavtal och har inte full tjänstepension vid deltid och det kan påverka din pension negativt.

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör också att den totala effekten för de med lägre och medelhöga inkomster till och med blir positiv.  För de med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ vid längre föräldraledighet.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 933 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

+290 kronor

-310 kronor

Deltid 90% (8 år)

+380 kronor

-130 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 597 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-140 kronor

-730 kronor

Deltid 90% (8 år)

+120 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 36 867 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-70 kronor

-150 kronor

Räkneexempel för dig som jobbar i privat sektor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med avtalet som stat, kommun och landsting har. Barnårsrätterna räcker normalt inte till för att kompensera för bortfallet i tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 868 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

+90 kronor

-510 kronor

Deltid 90% (8 år)

+300 kronor

-200 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 767 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-430 kronor

-1030 kronor

Deltid 90% (8 år)

-0 kronor

-410 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 36 593 kronor)
Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-2 190 kronor

-2 600 kronor

Deltid 90% (8 år)

-1 270 kronor

-1 340 kronor

Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension

Saknar du tjänstepension blir din totala pension lägre oavsett inkomst och vare sig du är barnledig eller inte. Om du får pensionsrätt för barnår begränsas bortfallet på din allmänna pension något under föräldraledigheten.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 12 136 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

+290 kronor

-310 kronor

Deltid 90% (8 år)

+380 kronor

-130 kronor
Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 15 020 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-140 kronor

-730 kronor

Deltid 90% (8 år)

+120 kronor

-300 kronor
Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 22 263 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-70 kronor

-150 kronor

Tjänstepensionen är viktig

Förutom den allmänna pensionen som du tjänar in till genom din inkomst som du betalar skatt på, är det viktigt att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension även när du arbetar deltid.  

När det gäller deltid skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen. Om du arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension om du går ner på deltid. Inom stat, kommun och landsting får du full insättning till din tjänstepension tills barnet fyller åtta år, även om du arbetar deltid eller är hemma utan föräldrapenning. Men detta gäller bara dig som är född 1988 eller senare. 

Kompensera genom överföring av premiepension 

Om man är gift eller registrerad partner kan man föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbete. Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som den andra föräldern kan komma att få som pensionär. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen.

Mer om hur du gör en öveföring av premiepensionsrätt >

Exempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för mottagarens slutliga pension livet ut

Antal år av överföring  Om givarens månadslön är 20 000 kronor Om givarens månadslön är 30 000 kronor Om givarens månadslön är 45 000 kronor 

1

50 kr/mån 

80 kr/mån

110 kr/mån

2

100 kr/mån

160 kr/mån

220 kr/mån

3

150 kr/mån

230 kr/mån

320 kr/mån

4

200 kr/mån

310 kr/mån

430 kr/mån

5

250 kr/mån

380 kr/mån

530 kr/mån

6

300 kr/mån

450 kr/mån

630 kr/mån

7

350 kr/mån

520 kr/mån

730 kr/mån

8

390 kr/mån

590 kr/mån

830 kr/mån

9

440 kr/mån

660 kr/mån

920 kr/mån

10

480 kr/mån   

730 kr/mån

1020 kr/mån

Eget sparande

För att kompensera den som tar större delen av deltiden kan ett eget sparande till pension, som är skrivet på personen som enskild egendom, vara ett bra alternativ för er som inte är gifta eller registrerade partners. Den enskilda egendomen gör att pengarna är dina även efter en eventuell skilsmässa.  

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kan du se hela din pension - din allmänna pension, din tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Tidigare år har du bara fått en prognos för din allmänna pension i det orange kuvertet, men nu har vi samlat hela din pension på Pensionsmyndighetens webb istället.