Pension och föräldraledighet | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pension och föräldraledighet

Att vara föräldraledig är en fin möjlighet att få vara hemma med sitt barn under deras första tid i livet. Och under tiden du tar ut föräldrapenning tjänar du även in till din allmänna pension.

När du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan tjänar du även in till din allmänna pension, precis som under tiden du arbetar eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande. 

Extra pengar under fyra år

Utöver det så får den förälder som tjänar minst extra inbetalningar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Dessa extrapengar till pension som kallas pensionsrätt för barnår, är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Har du adopterat kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år. 

Du behöver inte anmäla till oss för att få pensionsrätten utan den beräknas automatiskt och syns i orange kuvert för aktuellt år. Vill ni ändra vem av föräldrarna som ska få pengarna skickar ni in någon av nedanstående blanketter. 

Många tjänar även in till sin tjänstepension

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension via sin anställning. Har du en kollektivavtalad tjänstepension betalar arbetsgivaren in till den även under tiden du tar ut föräldrapenning. I vissa fall måste du själv ansöka om det hos din arbetsgivare.

Så här kan föräldraledighet påverka din pension

I räkneexemplen nedan kan du se hur föräldraledighet kan påverka din pension. De två första exemplen förutsätter att du får kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller landsting

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller landsting. Även vid deltidsarbete blir det full insättning av tjänstepension upp till åtta år om du är född 1988 eller senare. Är du född före 1988 följer du andra kollektivavtal och har inte full tjänstepension vid deltid och det kan påverka din pension negativt.

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör också att den totala effekten för de med lägre och medelhöga inkomster till och med blir positiv.  För de med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ vid längre föräldraledighet.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 933 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+420 kronor

-110 kronor

Föräldraledig 9 mån

+420 kronor

-70 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 597 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+290 kronor

-250 kronor

Föräldraledig 9 mån

+310 kronor

-150 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 36 867 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

0 kronor

-230 kronor

Föräldraledig 9 mån

0 kronor

-110 kronor

Räkneexempel för dig som jobbar i privat sektor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med avtalet som stat, kommun och landsting har. Barnårsrätterna räcker normalt inte till för att kompensera för bortfallet i tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 868 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+340 kronor

-200 kronor

Föräldraledig 9 mån

+370 kronor

-120 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 767 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+170 kronor

-400 kronor

Föräldraledig 9 mån

+240 kronor

-250 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 36 593 kronor)
Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-670 kronor

-1 000 kronor

Föräldraledig 9 mån

-480 kronor

-660 kronor

Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension

Saknar du tjänstepension blir din totala pension lägre oavsett inkomst och vare sig du är barnledig eller inte. Om du får pensionsrätt för barnår begränsas bortfallet på din allmänna pension något under föräldraledigheten.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 12 136 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+420 kronor

-120 kronor

Föräldraledig 9 mån

+420 kronor

-70 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 15 903 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+290 kronor

-270 kronor

Föräldraledig 9 mån

+310 kronor

-180 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 22 263 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

0 kronor

-330 kronor

Föräldraledig 9 mån

0 kronor

-190 kronor

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kan du se hela din pension - din allmänna pension, din tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Tidigare år har du bara fått en prognos för din allmänna pension i det orange kuvertet, men nu har vi samlat hela din pension på Pensionsmyndighetens webb istället.