Tänkvärda siffror | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tänkvärda siffror

Hela livets inkomster räknas in när du tjänar in till din pension. Ett ojämställt arbetsliv och en ojämställd fördelning av föräldraledighet, VAB och deltid kan därför även påverka pensionen. Här har vi samlat en del tänkvärda siffror om skillnader i kvinnors och mäns pension och fördelning av ansvaret för att ta hand om barn. 

  • Kvinnor har i genomsnitt 5 600 kronor mindre i pension per månad än män. De största anledningarna till det är deltidsarbete och lägre löner.
  • Kvinnor tar ut 75 % av föräldrapenningdagarna, medan män tar ut 25 %. 
  • Föräldrar i yrken som kräver högre utbildning delar mest lika på föräldrapenningdagarna. 
  • Män i kvinnodominerade yrken tar ut fler föräldrapenningdagar än män i mansdominerade yrken.
  • Kvinnor tar i genomsnitt ut 2 av 3 VAB-dagar.
  • 29 % av alla kvinnor jobbar deltid, siffran för män är 11 %. 

Grafen visar den genomsnittliga inkomstutvecklingen för män och kvinnor före och efter första barnets födelse. Inkomstutvecklingen för kvinnor försämras efter första barnets födelse medan samma effekt inte syns bland män. Detta beror till stor del på deltidsarbete. 

Källor: Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och SCB.

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kan du se hela din pension - din allmänna pension, din tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Tidigare år har du bara fått en prognos för din allmänna pension i det orange kuvertet, men nu har vi samlat hela din pension på Pensionsmyndighetens webb istället.