Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Så påverkas pensionen av börsoron

De finansiella marknaderna påverkas av de effekter som följer av covid-19, corona. Börserna svänger både uppåt och nedåt. För dig som har långt kvar till pension kommer påverkan vara mindre. Pensionen kan påverkas mer för dig som snart ska ta ut din pension eller för dig som redan är pensionär.

Din pension består av tre delar, den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande till pension.

För de allra flesta består den största delen av pensionen av den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av inkomstpensionen som är den större delen av den allmänna pensionen och premiepensionen som är den mindre delen.

Inkomstpensionen

Inkomstpensionen är den större delen av den allmänna pensionen. Inkomstpension påverkas normalt inte alls av rörelser på börsen utan räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte.

Premiepensionen

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Premiepensionen påverkas direkt av hur aktie- och räntemarknaderna utvecklas.

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen betalas in av din arbetsgivare om du har kollektivavtal eller individuell tjänstepension. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna består merparten av pensionen för dig som är äldre av en förmånsbestämd pension som inte påverkas av börssvängningar. En mindre del kan du placera själv. Du som är yngre kan själv placera din tjänstepension, men ofta måste en del placeras i en så kallad traditionell försäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare alternativ som påverkas mindre av börssvängningar.

Eget sparande till pension

Du kan också ha eget sparande till pension som du själv har placerat. Här kan börssvängningar påverka pensionen mer. För de allra flesta utgör det egna privata pensionssparandet en mycket liten del av den totala pensionen.

 

För dig som har långt kvar till pension

Du som har lång tid kvar till pension har lättare att klara tillfälliga nedgångar och ta igen både större och mindre börsfall. I snitt sparar vi till pensionen under 30–40 år.

För dig som själv har valt fonder och är intresserad så kan det vara en god idé att se över ditt fondval oftare, framförallt om du har valt fonder med hög risk som placerar på särskilda marknader eller i särskilda länder. Detta gäller oavsett om det är fonder i premiepensionen, tjänstepensionen eller eget sparande till pension.

Logga in på Mina sidor för att få överblick över ditt premiepensionssparande

Du kan läsa mer om hur risk, kostnad, tid och helhet påverkar ditt fondval.

Stöd för ditt fondval

Om du är intresserad av hur din tjänstepension är placerad och hur den påverkas av börsoron bör du kontakta din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag.

Kontakta din valcentral

För dig som snart ska gå i pension

Om du inte har gjort något val för din premiepension så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Då påverkas du inte fullt ut om börserna faller. Om du har valt egna fonder och endast aktiefonder kan du påverkas mer beroende på om börserna svänger uppåt eller nedåt. 

Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar som det gör på grund av covid-19 kan du minska risken i investeringarna genom att flytta pengar från fonder med aktieplacering till fonder med ränteplacering. Fonder med ränteplaceringar tar en lägre risk och ska inte vara lika exponerade för börssvängningar. Det innebär samtidigt att du inte har möjlighet att ta del av eventuell uppgång på börsen. Vid stora börsnedgångar påverkas också räntefonder negativt. Det beror på att det nu är begränsad likviditet på den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild på räntefondernas värdepapper.  

Ett annat sätt att dra ned risken i premiepensionen för dig som står i begrepp att gå i pension är att välja den traditionella försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar. Den traditionella försäkringen innebär att Pensionsmyndigheten betalar ut ett visst månadsbelopp, varav en del är garanterat. Om tillgångarna avkastar mer så betalas avkastningen ut i form av en återbäringsränta.

Om du går över till traditionell försäkring kommer risken att bli lägre än om du investerar allt i aktiefonder, men då kan du heller inte fullt ut ta del av en eventuell framtida börsuppgång då endast en mindre del av kapitalet i den traditionella försäkringen investeras i aktier. Har du väl valt en traditionell försäkring kan du inte välja tillbaka till en fondförsäkring.

Om värdet på din premiepension har minskat och du inte är beroende av den när du ska gå i pension så går det att vänta med att ta ut den tills värdet på fonderna har ökat igen. Det är alltså möjligt att endast ta ut inkomstpensionen. För att få rätt till bostadstillägg måste du dock ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.

Om du har en premiebestämd tjänstepension från din arbetsgivare och inte har valt var den ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ. I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar har en mindre del exponerad mot aktiemarknaden. Om du har din tjänstepension placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens nedgång.

Om du är osäker på dina fondval för premiepensionen kan du logga in på Mina sidor och se över din premiepension. För att se över din tjänstepension behöver du vända dig till din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag. 

Logga in på Mina sidor

Det här är tjänstepension

För dig som är pensionär

Allmän pension

Den allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen (och tilläggspensionen för dig som är född före 1954) är den större delen av den allmänna pensionen. Inkomst- och tilläggspension påverkas normalt inte alls av rörelser på börsen utan räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte.

Den genomsnittliga löneförändringen 2020 förväntas stiga betydligt mer än vad som tidigare prognostiserats. Det innebär att inkomstpensionen förväntas öka år 2021. Effekten av covid-19 på den genomsnittliga löneförändringen har delvis förskjutits från innevarande år till 2021, vilket innebär att inkomstpensionen sannolikt kommer att minska 2022. Om Sveriges ekonomi påverkas negativt under en längre tid kan balanseringen, den så kallade bromsen, i pensionssystemet slå till. Det minskar i så fall uppräkningen av inkomst- och tilläggspensionen. Detta skulle tidigast kunna ske vid årsskiftet 2021/2022. Vid årsskiftet 2019/2020 var överskottet i systemet stort, åtta procent eller 758 miljarder kronor. Det krävs en kraftig försämring av systemets ekonomiska ställning för att balanseringen, eller bromsen, ska minska omräkningen av inkomstpensionen.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Den inkomstgrundade pensionen påverkas normalt inte alls av rörelser på börsen utan räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte. Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i.

Premiepension

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Den här delen av pensionen påverkas direkt av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Även premiepensionen justeras endast en gång om året, i december.

Som pensionär kan du ha din premiepension placerad i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring. Om du har en fondförsäkring och inte har gjort något val så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Även efter pensionering fortsätter AP7 Såfa att trappa ner innehavet i aktier, vid 75 års ålder är AP7 Såfa nere på 33 procent aktier och 67 procent räntor. Du påverkas alltså inte fullt ut om börsen svänger nedåt. Om du har en traditionell försäkring för din premiepension så har den en mindre del exponerad, för närvarande 34 procent mot aktiemarknaden.

Om du som pensionär har en fondförsäkring för din premiepension så säljs inte hela fondförsäkringen av när du går i pension. Pensionsmyndigheten påbörjar endast en del av försäljningen för att kunna betala ut din premiepension varje månad. Resterande pengar ligger kvar i de fonder du valt. En tillfällig nergång på börsen har därför ingen stor påverkan på din premiepension.

Garantipension

Garantipensionen, som du som har låg allmän pension får, påverkas inte av de ekonomiska svängningarna eftersom den räknas om med prisutvecklingen varje år.

Du som får bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas inte heller i stor grad av minskningar i allmän och tjänstepension.

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper i AP7 Såfa

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper i AP7 Såfa