Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Handelsstopp för rysslandsfonder och vissa östeuropafonder i samband med börsoron

Eftersom de ryska börserna hålls stängda går det för närvarande inte att handla i rysslandsfonder och vissa östeuropafonder.

Pensionsmyndigheten har beslutat att avsluta de fyra rysslandsfonder och handelsstoppa eller köpstoppa de sex östeuropafonder som finns på premiepensionens fondtorg.

Detta sker eftersom östeuropafonderna till viss del innehar ryska värdepapper. Eftersom börserna i Ryssland hålls stängda för utländska intressenter kan inte fondbolagen handla i östeuropafonderna. 

Det innebär att redan lagda säljordrar läggs på kö och blir behandlade så snart fonderna öppnar igen. Frågor och svar kring börsoro och särskilda händelser

Aktuell handelsstatus

De fem östeuropafonderna som det tills vidare inte går att handla med:

  • Baring Eastern Europe A (983593)
  • BlackRock - Emerging Europe A2 (987784)
  • East Capital Eastern Europe A SEK (442483)
  • Swedbank Robur Östeuropafond A (825109)
  • SEB Östeuropafond (449090)

De sparare som köpte de aktuella fonderna måndagen den 28 februari 2022 har fått ett personligt brev hem i brevlådan där det står att vi avvisat deras fondbyte. Säljordrarna kommer att läggas på kö hos oss till dess fonderna åter är valbara. Detta gäller tillsvidare.

Så kan du tänka kring börsoron

Läs mer om hur din pension påverkas med tanke på hur långt du har kvar till pensionen.

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Om du inte har gjort något val för din premiepension så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Då påverkas du inte fullt ut om börserna faller. Om du har valt egna fonder och endast aktiefonder kan du påverkas mer beroende på om börserna svänger uppåt eller nedåt. 

Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar kan du minska risken genom att flytta pengar från fonder med aktieplacering till fonder med ränteplacering.

Fonder med ränteplaceringar tar en lägre risk och ska inte vara lika exponerade för börssvängningar. Det innebär samtidigt att du inte har möjlighet att ta del av en uppgång på börsen.

Om du har en premiebestämd tjänstepension från din arbetsgivare och inte har valt var den ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ. I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar.

Traditionella försäkringar har en mindre del exponerad mot aktiemarknaden. Om du har din tjänstepension placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens nedgång.

Om du är osäker på dina fondval för premiepensionen kan du logga in på Mina sidor och se över din premiepension. Logga in på Mina sidor

För att se över din tjänstepension behöver du vända dig till din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag. Det här är tjänstepension

Frågor och svar kring börsoro och särskilda händelser

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder.  Om du inte har gjort något val för din premiepension så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Då påverkas du inte fullt ut om börserna faller.

Har du gjort ett aktivt val och är orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar kan du minska risken i investeringarna genom att flytta pengar från fonder med aktieplacering till fonder med ränteplacering.

Fonder med ränteplaceringar tar en lägre risk och ska inte vara lika exponerade för börssvängningar. Det innebär samtidigt att du inte har möjlighet att ta del av eventuell uppgång på börsen. 

Traditionell försäkring i premiepensionen

Ett annat sätt att dra ned risken i premiepensionen för dig som står i begrepp att gå i pension är att välja den traditionella försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar.

Den traditionella försäkringen innebär att Pensionsmyndigheten betalar ut ett visst månadsbelopp, varav en del är garanterat. Om tillgångarna avkastar mer så betalas avkastningen ut i form av en återbäringsränta.

Om du går över till traditionell försäkring kommer risken att bli lägre än om du investerar allt i aktiefonder, men då kan du heller inte fullt ut ta del av en eventuell framtida börsuppgång.

Tänk på att om du väljer traditionell försäkring mitt i en kraftig börsnedgång får du ett lägre pensionsbelopp på din premiepension och du riskerar att låsa in dina framtida utbetalningar på en lägre nivå.

Har du väl valt en traditionell försäkring kan du inte välja tillbaka till en fondförsäkring.

Tjänstepension

Om du har en premiebestämd tjänstepension från din arbetsgivare och inte har valt var den ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ. I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar som har en mindre del exponerad mot aktiemarknaden.

Om du har din tjänstepension placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens nedgång.

Om du är osäker på dina fondval för premiepensionen kan du logga in på Mina sidor och se över din premiepension. Logga in på Mina sidor

För att se över din tjänstepension behöver du vända dig till din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag. Det här är tjänstepension

Frågor och svar om börsoro och särskilda händelser

Allmän pension

Den allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen (och tilläggspensionen för dig som är född före 1954) är den större delen av den allmänna pensionen. Inkomst- och tilläggspension påverkas  främst av den genomsnittliga löneförändringen i Sverige och i mindre uträckning av rörelser på börsen.

Den förväntade inkomstutvecklingen under 2021 innebar att inkomstpensionen (och tilläggspensionen) ökade med 2,5 procent vid årsomräkningen mellan 2021 och 2022. Om Sveriges ekonomi påverkas negativt under en längre tid kan balanseringen, den så kallade bromsen, i pensionssystemet slå till. Det minskar i så fall uppräkningen av inkomst- och tilläggspensionen. 

Vid årsskiftet 2021/2022 var överskottet i systemet stort, tolv procent eller 1 201 miljarder kronor. Det krävs en kraftig försämring av systemets ekonomiska ställning för att balanseringen, eller bromsen, ska minska omräkningen av inkomstpensionen.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Den inkomstgrundade pensionen påverkas normalt inte alls av rörelser på börsen utan räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte. Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i.

Premiepension

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du själv kan välja att placera pengarna i olika fonder. Även premiepensionens värde justeras endast en gång om året, i december.

Om du som pensionär har en fondförsäkring för din premiepension så säljs inte hela fondförsäkringen av när du går i pension. Pensionsmyndigheten påbörjar endast en del av försäljningen för att kunna betala ut din premiepension varje månad. Resterande pengar ligger kvar i de fonder du valt. En tillfällig nergång på börsen har därför ingen stor påverkan på din premiepension.

Har man sin premiepension placerad i fonder som pensionär är det också viktigt att se fondvalet i ett långsiktigt perspektiv, precis som det är för de som ännu inte tagit ut sin pension.

Som pensionär kan du ha din premiepension placerad antingen i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring. Om du har en fondförsäkring och inte har gjort något val så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen. Även efter pensionering fortsätter AP7 Såfa att trappa ner innehavet i aktier, vid 75 års ålder är AP7 Såfa nere på 33 procent aktier och 67 procent räntor. Du påverkas alltså inte fullt ut om börsen svänger nedåt. 

Om du har en traditionell försäkring för din premiepension så har den en mindre del exponerad, för närvarande 34 procent mot aktiemarknaden.

Garantipension

Garantipensionen, som du som har låg allmän pension får, påverkas inte av de ekonomiska svängningarna eftersom den räknas om med prisutvecklingen varje år.

Du som får bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas inte heller i stor grad av minskningar i allmän och tjänstepension.