Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Om du arbetat och betalat skatt i Sverige har du rätt till svensk pension. De flesta har även en svensk tjänstepension från sitt arbete att ta ut när det är dags att gå i pension.

Bor du utanför Sverige och ska ansöka om svensk pension finns olika saker du behöver tänka på beroende på var i världen du bor.

Tänk på det här innan du ansöker om pension

  • Ange så exakt du kan de tidsperioder som du bodde och eller arbetade i Sverige.
  • Bifoga kopior på arbetsintyg om du har sådana.
  • Du underlättar för oss om du uppger ett kontonummer i IBAN-format.
  • Du har alltid rätt till den pension du tjänat in genom arbete oberoende i vilket land du bor i.
  • Om du bor i EU, EES, Schweiz eller Kanada kan du också ha rätt till garantipension, den pension som beräknas på de år du bott i Sverige, om vissa villkor är uppfyllda.

Bor du inom EU, EES eller Schweiz ansöker du så här

Bor du inom EU, EES eller Schweiz vänder du dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om svenska pension. 

Hur en ansökan ska göras styrs av lagstiftningen inom EU och gör att du har rätt till vissa fördelar. Bland annat räknas den dag du lämnar in din ansökan i landet du bor i även som ansökningsdatum i Sverige och du kan få din svenska pension från den månaden. Dessutom kan du få rätt till svensk pension även om du inte uppfyller villkoren enligt svensk lag om du också arbetat och tjänat in pension under perioder i andra EU/EES-länder. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål, som utreder, beslutar och betalar ut din svenska allmänna pension. 

Du ska alltså vända dig till pensionsmyndigheten i det land du bor i för att få bästa möjliga förutsättningar för att få pension från alla de länder du har varit bosatt eller arbetat i inom EU/EES eller Schweiz.

Bor du i ett land som Sverige har konvention med ansöker du så här

Bor du i ett land som Sverige har konvention med dvs. ett avtal med, kan du vända dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om svenska pension. 

Avtalet mellan Sverige och ditt bosättningsland gör att du kan få rätt till vissa fördelar. I de flesta avtalen räknas  den dag du lämnar in din ansökan i landet du bor i även som ansökningsdatum i Sverige och du kan få din svenska pension från den månaden. Dessutom kan du få rätt till svensk pension även om du inte uppfyller villkoren enligt svensk lag om du också arbetat och tjänat in pension under perioder i det andra landet. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål, som utreder, beslutar och betalar ut din svenska allmänna pension. 

Du ska alltså vända dig till pensionsmyndigheten i det land du bor i för att få bästa möjliga förutsättningar för att få pension från alla de länder du har varit bosatt eller arbetat och som ditt bosättningsland har avtal med.

Länder som Sverige har konvention med

Bor du  i ett land som Sverige inte har avtal med ansöker du så här

Bor du utanför EU, EES eller Schweiz ansöker du om svensk pension via blankett. Eftersom du inte bor i Sverige och ansöker på direkt måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns i blanketten. Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet, socialförsäkringsmyndighet, polismyndighet, notarius publicus, svensk ambassad eller svenskt konsulat i det land där du bor. I Sverige kan du vända dig till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Du ska visa upp ditt pass eller annan identitetshandling för den som ska underteckna intyget på ansökningsblanketten.

När du fått intyget klart ska du sända blanketten till Pensionsmyndigheten 

Kontakta Pensionsmyndigheten

Efter du ansökt om svensk pension

Normalt sett får du beslut om svensk allmän pension inom fyra-sex månader efter att du ansökt, beroende på när du vill ha första utbetalningen.

Anmäl förändringar för dig som är bosatt i ett annat land

När betalas den svenska allmänna pensionen ut?

Din allmänna pension betalas ut en gång i månaden till ditt utländska bankkonto som du angivit. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född och i vilket land du har ditt konto. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på ditt konto från utbetalningsdagen.

Utbetalningsdagar

Har du frågor om pension när du bor utomlands?

Vanliga frågor om allmän pension i utlandet