Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Den visuella identitetens uppgift

Vår visuella identitet är en viktig byggsten i förvaltningen av Pensionsmyndighetens varumärke. Den har till uppgift att särskilja oss och göra oss synliga i det mediala bruset. 

Vår visuella identitet signalerar att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra egna löften. Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bilder. Med tydliga visuella riktlinjer behöver vi inte uppfinna hjulet varje gång vi talar med vår omvärld.

Vem ska använda manualen?

Manualen är till för att underlätta arbetet för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer samt för alla som arbetar på Pensionsmyndigheten. Genom att följa den säkrar vi kvaliteten på våra produktioner. Använd alltid de digitala mallar som tagits fram. Och om sådan saknas för just ditt arbete följ den grafiska manualen och be, om behov finns, om assistans från kommunikationsavdelningen.

Den visuella identitetens uppgift

Vår visuella identitet är en viktig byggsten i förvaltningen av Pensionsmyndighetens varumärke. Den har till uppgift att särskilja oss och göra oss synliga i det mediala bruset. Den signalerar att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra egna löften. Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bilder. Med tydliga visuella riktlinjer behöver vi inte uppfinna hjulet varje gång vi talar med vår omvärld.

Vem ska använda manualen?

Manualen är till för att underlätta arbetet för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer samt för alla som arbetar på Pensionsmyndigheten. Genom att följa den säkrar vi kvaliteten på våra produktioner. Använd alltid de digitala mallar som tagits fram. Och om sådan saknas för just ditt arbete följ den grafiska manualen och be, om behov finns, om assistans från kommunikationsavdelningen.