Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Grundkomponenter – den visuella identitetens byggstenar

En visuell identitet innehåller ett givet antal byggstenar, som vi kallar grundelement. Ju fler grundelement som används, desto starkare blir det visuella språket och avsändarens tydlighet ökar. 

Vi räknar sex grundelement:

Namnet

Det viktigaste grundelementet är namnet, som visualiseras i en logotyp. Pensionsmyndighetens logotyp är en ordbild. Logotypen förekommer i olika versioner.

Färg

Färgerna i färgpaletten är framtagna för att skapa styrka och konsekvens i kommunikationen. De ska användas som signaler men också skapa känslor och igenkänning.

Typsnitt 

Typsnitten har som huvudsaklig uppgift att vara läsbara, men är också identitetsbyggare.

Grafiska element

Vårt grafiska element, används för att ytterligare särskilja vår organisation. Den består av en bård och ett raster som kan varieras på olika sätt.

Illustrationer

Våra illustrationer och ikoner är specifikt framtagna för vår organisation och som har som syfte att vägleda användaren både på webben och i tryck.

Bildspråk

Bildspråket, hur vi använder bilder i kommunikationen, är det sista grundelementet. En konsekvent bildanvändning stärker identiteten.