Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vår visuella identitet

En väl fungerande visuell identitet gör oss synliga och tydliga. Den visuella identiteten är framtagen för att spegla vår uppgift och vår värdegrund, men ska också vara lätt att använda.

Bokstäverna i logotypen visar vem vi är

De rundade avsluten på bokstäverna i logotypen skapar en känsla av mjukhet. Det karaktäriserar en myndighet som lägger stor vikt vid att vara serviceinriktad, så som våra ledord föreskriver, men också vänlig, engagerad och tillförlitlig. Vår kompetens kan återspeglas i de versala och regelbundet satta bokstäverna.

En logotyp måste vara praktisk

Eftersom logotypen ligger på två rader tar den inte så stor plats på bredden. Linjen är där för att skapa en visuell stabilitet. Det är också viktigt att ordbilden fungerar bra på dataskärmar som är vår viktigaste och vanligaste kontaktyta med allmänheten.

Färgen symboliserar och står för framåtblickande

Den orange färgen återkopplar såklart till det orange kuvertet som fortsätter att vara en viktig del av vår identitet. Färgen förmedlar dessutom en känsla av empati och står för något öppet och kommunikativt.

Det är också en varm, expressiv och framåtblickande färg vilket passar oss som en i jämförelse ung myndighet. Det viktigaste för oss är pensionsfrågorna, därför har vi färgmässigt betonat det ordet i logotypen.

Värna vår identitet!

Vår grafiska profil definierar oss som avsändare och signalerar vad vi står för. Därför är det av största vikt att vi vårdar den. Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att göra vårt varumärke mer känt. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas.

Använd den grafiska manualen

Manualen är till för att underlätta arbetet för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer samt för alla på Pensionsmyndigheten som arbetar med kommunikation. Genom att följa den säkrar vi kvaliteten på produktionen.

Vid frågor rörande den grafiska manualen kontakta Kommunikationsavdelningen. 

Förvanska den inte

Det är viktigt att följa den visuella identiteten utan undantag. Logotypen får inte missbrukas, ritas om, manipuleras, byta färg eller användas på fel ställe. Detta är särskilt viktigt att kontrollera vid samarbete med extern byrå, då nya tillämpningar kan dyka upp. Vår visuella identitet definierar oss som avsändare och signalerar vad vi står för. Därför är det av största vikt att vi vårdar den.

Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att stärka vårt varumärke. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas.

Exempel på material där den visuella identiteten ska användas

  • Brevpapper, kuvert, blanketter, visitkort, etiketter
  • Webbplats, intranät
  • Trycksaker
  • Annonser
  • Presentationsmaterial, till exempel PowerPoint-mallar
  • Digitala mallar: brev, fax, protokoll, PM
  • Skyltar.

Om vi följer reglerna, riktlinjerna och de funktionella mallarna kommer den visuella identiteten alltid vara konsekvent.