Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Bilder och illustrationer

Våra illustrationer och ikoner är specifikt framtagna för vår organisation och har som syfte att vägleda användaren både på webben och i tryck. En konsekvent bildanvändning stärker vår identitet.

Fotografiskt manér

Fotografiska bilder är en viktig del i Pensionsmyndighetens visuella identitet och kommunikationsmaterial. De syftar till att väcka intresse och nyfikenhet för Pensionsmyndigheten, och att skapa förtroende för Pensionsmyndigheten som en oberoende myndighet, hos pensionärer och hos pensionssparare oavsett livssituation.

Vi använder två olika typer av fotografiska bilder: människor och miljöer. Bilderna ska ha en dokumentär tonalitet och visa på mångfald.

Vad innebär dokumentär tonalitet

  • Bilderna har en nära koppling till det vardagliga livet med en tydlig närvaro hos människorna
  • Bilderna återkopplar till autentiska situationer i vardagen
  • Människorna i bilderna är sysselsatta med något eller befinner sig i ett sammanhang – det är inte klassiska porträttbilder tagna rakt framifrån med blicken in i kameran.
  • Personerna på bilderna ska utstråla personlighet och en naturlig värme
  • Själva känslan i bilderna ska vara varm

Vad innebär mångfald

  • Återkoppla och förstärk begreppet mångfald genom att välja bilder med personer som har en spridning i åldrar och ett spann mellan män/kvinnor, gammal/ung, inne/utomhusbilder, porträttbilder/gruppbilder, känslor: glädje/allvar/sorg, stämningsskapande bilder och bilder på personer med olika kulturell och geografisk bakgrund. Tänk även på att kläder och frisyrer påverkar hur vi uppfattar människorna på en bild.
  • Välj olika miljöer som återspeglar bilden av hela Sverige och inte enbart en del av Sverige; stad/landsbygd, mindre stad/större stad

För mer information kontakta kommunikationsavdelningen.

<Exempel på bilder>

Illustrationsmanér

Pensionsmyndighetens illustrationsmanér har skapats i syfte att underlätta och vägleda användaren, både på webben och i tryck. Illustrationerna och ikonerna ska spegla vad Pensionsmyndigheten står för, underlätta kommunikationen och inge förtroende.

Vi delar upp dem i tre olika grupper:

Grupp 1 - Illustrationer

Illustrationerna kan användas för att markera en text, en faktaruta eller rentav en viktig sida. Till denna grupp hör bland annat pyramiden, Sverigekartan och BTP. Illustrationerna är platta i sitt utseende, inga skuggor eller reflektioner och upptar större yta än ikonerna.

<bild>

Grupp 2 - grafer

Graferna används till exempel vid illustration av fondhandel på ett pensionskonto. De är i likhet med illustrationerna platta i sitt utseende, inga skuggor eller reflektioner. Eftersom graferna är kopplade till en beräkning, blir deras utseende delvis påverkat av det program och den mjukvara som används för beräkningen. Men färgerna som används ska alltid vara Pensionsmyndighetens färger.

<bild>

Grupp 3 - ikoner

Ikonerna används främst på pensionsmyndigheten.se. De är generiska och enkla att förstå oavsett ålder eller bakgrund, samtidigt som de – i färg och form – har en tydlig koppling till Pensionsmyndighetens  profil. Ikonernas färger och utseende på webben styrs av webbens styleguide

<bild>

Illustrationer, grafer och ikoner finns för både tryckta och digitala medier.