Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Logotypen

Pensionsmyndighetens logotyp är en ordbild som grundar sig på typsnittet Neu Baubet. Ordbilden är specialritad för oss och förmedlar kompetens, professionalism och serviceinriktning.

Logotypen ger en känsla av en myndighet med stor kunskap, i det här fallet kunskap om pensionsfrågor. Ordet pension är det primära medan myndigheten är underordnat. Därför är ordbilden indelad i två färger som dessutom gör den lättare att läsa. Färgvalet grundar sig i kopplingen till det orange kuvertet. Det viktigaste för oss är pensionsfrågorna, därför har vi färgmässigt betonat det ordet i logotypen.

Bokstäverna i logotypen visar vem vi är

De rundade avsluten på bokstäverna i logotypen skapar en känsla av mjukhet. Det karaktäriserar en myndighet som lägger stor vikt vid att vara serviceinriktad, så som våra ledord föreskriver, men också vänlig, engagerad och tillförlitlig. Vår kompetens kan återspeglas i de versala och regelbundet satta bokstäverna.

En logotype måste vara praktisk

Eftersom logotypen ligger på två rader tar den inte så stor plats på bredden. Linjen är där för att skapa en visuell stabilitet. Det är också viktigt att ordbilden fungerar bra på dataskärmar som är vår viktigaste och vanligaste kontaktyta med allmänheten.

Hur ska den användas?

Logotypen ska alltid användas konsekvent, linjen och ordbilden får aldrig separeras. Logotypen får aldrig förvrängas, vridas eller förvanskas på något vis, det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller egna varianter av logotypen. Om du behöver ett original av logotypen i ett passande format till ditt ändamål, kontakta kommunikationsavdelningen.

Logotypen ska främst användas i färg. Den kan även användas på en färgad bakgrundsplatta. Logotypen finns även i svartvitt i två färgtonsteg. Ordet myndigheten ligger då i en grå ton medan pension är svart. Det är också möjligt att återge logotypen helt i svart eller helt i negativt vit.

När logotypen används i kombination med det grafiska elementet finns specifika regler för hur den ska placeras och användas, se tillämpningar. Vid frågor kontakta kommunikationsavdelningen.

Frizon

Runt logotypen finns frizoner inom vilka andra grafiska element inte får läggas. Frizonens yta baseras på höjden och bredden av ”M” i ordbilden. Se exempel nedan.

Engelsk variant

Vår logotyp finns även i en engelsk version men ska endast användas vid få utvalda tillfällen. Vid frågor kontakta kommunikationsavdelningen.