Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Exempel på tillämpningar

All kommunikation internt och externt ska bära vår identitet. Genom att alltid följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi också till att göra vårt varumärke mer känt.

Här finner du ett antal tillämpningar såsom korrespondensmaterial, rapporter och broschyrer.

Korrespondensmaterial

Vårt korrespondensmaterial innehåller kuvert, visitkort och korrespondensblock. Beställning av visitkort och korrespondensblock görs via kommunikationsavdelningen.

Powerpoint

Vi har en generell PowerPointmall som finns i både en svensk och en engelsk version.

Mallarna finns att hämta via Office Key.

Broschyrer och faktablad

Denna grupp består av informationsenheter som når ut till allmänheten med information angående pensionsfrågor. Här finns till exempel digitala faktablad och broschyrer.

Broschyrer

Här hittar du broschyrer som är riktade till allmänheten. Här använder vi bilder som är framtagna för denna grupp och som även finns på vår hemsida. Se exempel nedan. Hit hör också Årsredovisningen.

Broschyrernas omslag har en bård i mörkorange och ett raster på borden.

Faktablad

Merparten av den information som sparare och pensionärer eftersöker finns att finna på vår hemsida pensionsmyndigheten.se. Antingen som allmän information på sajten eller i inloggat läge. Vi har ett fåtal faktablad kvar som går att ladda ner i pdf-format här 

Pappersval

För våra trycksaker använder vi som förstahandsval ett fåtal papperskvaliteter. Använd företrädesvis Arctic Volume white för till exempel broschyrer, gramvikt anpassas till respektive trycksak.

Valet av papper ska ligga i linje med Pensionsmyndighetens miljöpolicy.

 

Rapporter

Pensionsmyndigheten publicerar interna digitala nyhetsbrev och en mängd rapporter. Det finns en speciell rapportmall framtagen. Vid frågor om mallen, kontakta analysavdelningen.

Platsannonser

Platsannonser tas fram tillsammans med extern leverantör enligt Pensionsmyndighetens mall för platsannonser. Kontakta personalavdelningen eller kommunikationsavdelningen vid frågor.

Webben

Vår webbsajt följer också den grafiska profilen. Men då webben har lite fler krav och behov vad gäller exempelvis färger och att allt ska hänga ihop så har vi ännu fler riktlinjer.

Andra interna digitala system bör med fördel använda sig av webbens färger då vi vet att dessa är godkända ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Sociala medier

I sociala medier följer vi den grafiska profilen med anpassning till sociala medier-plattformarnas krav på bildmaterial. För att skapa och bygga igenkänning använder vi samma variant av vår logga och har en sammanhållen profil oavsett kanal.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen.