Kan jag få äldreförsörjningsstöd? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Kan jag få äldreförsörjningsstöd?

Om du har liten eller ingen pension kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.
Äldreförsörjningsstödet kan hjälpa dig om din pension inte räcker till för att leva ett bra liv.

Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd om du bor i Sverige och är 65 år och du tar ut hela din pension men pengarna ändå inte räcker för att du ska kunna leva ett bra liv. Om du är gift, sambo eller registrerad partner ansöker ni tillsammans om äldreförsörjningsstöd. Du får äldreförsörjningsstöd för högst 12 månader i taget, sedan måste du ansöka igen.