Kan jag få efterlevandepension? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Kan jag få efterlevandepension?

Om till exempel dina föräldrar eller din make har dött kan du ansöka om efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten.

De finns tre olika typer av efterlevandepension:

  • barnpension
  • omställningspension
  • änkepension

Ett barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna har dött.  Som barn räknas även 18–20-åringar som studerar på grund- eller gymnasieskola.

Omställningspension kan du som ännu inte har fyllt 65 år få om din make, maka eller registrerade partner dör. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerade partners.

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension

Är du yngre än 65 år får du istället omställningspension.Du kan också få efterlevandepension om till exempel din make eller någon av dina föräldrar har försvunnit och antagligen är död.