Kan jag få efterlevandepension? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Kan jag få efterlevandepension?

Om till exempel dina föräldrar eller din make har dött kan du ansöka om efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten.

De finns tre olika typer av efterlevandepension:

  • barnpension
  • omställningspension
  • änkepension

Ett barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna har dött.

Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make, maka, registrerade partner eller sambo har dött.
Om du har varit sambo får du bara omställningspension om ni har barn tillsammans eller har varit gifta eller registrerade partner tidigare.

Du som är kvinna och är född år 1944 eller tidigare och var gift med din make 31 december 1989 kan få änkepension om din make har dött. Du som är kvinna och är född år 1945 eller senare, och var gift med din make 31 december 1989 och var gift hela tiden tills maken dog kan också få en del av änkepensionen.

Är du yngre än 65 år får du istället omställningspension.Du kan också få efterlevandepension om till exempel din make eller någon av dina föräldrar har försvunnit och antagligen är död.

Vill du att din partner ska få din premiepension om du dör före honom eller henne?

När du ansöker om att ta ut din premiepension
kan du också få ett efterlevandeskydd.
Efterlevandeskyddet innebär att vi betalar ut din premiepension till din make, maka, registrerade partner eller i vissa fall till din sambo om du dör före honom eller henne.
Om du har efterlevandeskydd får du själv mindre premiepension eftersom pengarna också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.