Ansök om din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om din pension

Du måste alltid ansöka om att få din pension.
Du kan ansöka här på Pensionsmyndighetens webbplats eller på en blankett som du kan beställa genom att ringa 0771-776 776.

Det är viktigt att du ansöker minst 2 till 3 månader innan du vill få din pension, eftersom du inte kan få pension före den månad när du ansöker. Du kan tidigast få pension från den månad när du fyller 62 år. Om du är född år 1958 eller tidigare kan du få pension tidigast från 61 år. Att du måste ansöka beror på att pensionsåldern inte är bestämd utan den kan vara olika.

När får jag min pension?

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång varje månad.Om du också har till exempel efterlevandepension eller bostadstillägg så betalar vi det samtidigt. Du kan tidigast få pension från den månad när du fyller 62 år.

Planera så du får din pension på bästa sätt

Du bestämmer själv om du vill få hela din pension eller bara en del av pensionen. Du bestämmer också om du vill få din premiepension samtidigt som till exempel din inkomstpension eller om du vill få den tidigare eller senare. Du kan också fortsätta arbeta och samtidigt få hela din pension eller en del av den. Planera först noga hur du vill få din pension, innan du bestämmer dig.

Du kan få mer pension om du arbetar längre

Du kan få mer inkomstpension och premiepension om du arbetar längre,
eftersom allt du tjänar i livet påverkar din pension.

Var ska jag spara min premiepension efter jag har blivit pensionär?

Du ska välja var du ska spara pengarna för din premiepension även efter att du har blivit pensionär och under tiden som vi betalar ut premiepensionen.Du kan välja att ha kvar pengarna i fonder eller att flytta dem till en traditionell försäkring.
Om du väljer att ha kvar pengarna i fonder
är det större chans att värdet ökar och då får du mer pension, men risken finns också att värdet minskar.
Om du väljer en traditionell försäkring så lovar vi att du alltid får ut lika mycket pension varje månad. Om du väljer en traditionell försäkring
så kan du inte byta tillbaka till att spara i fonder.