Vad är en fond? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vad är en fond?

En fond innehåller värdepapper
som de som sparar i fonden äger.
När du sparar dina pengar i en fond
så köper du en del av fonden. 

Värdepapper är till exempel aktier och obligationer. Det är mer säkert att spara i en fond än att till exempel spara i en aktie.

Det finns olika typer av fonder:

  • Aktiefond
  • Räntefond
  • Blandfond
  • Generationsfond

Vad är en aktiefond?

Den som köper en aktie i ett företag
äger en liten del av det företaget.
I en aktiefond finns det aktier från flera olika företag. Du kan spara dina pengar till premiepensionen i en aktiefond.
Sedan beror det på om det går bra eller dåligt
för företagen i fonden om du ska få mer eller mindre pengar.

Det är mer säkert att spara i en fond
än att till exempel spara i en aktie,
eftersom en fond måste innehålla
mer än 16 aktier från olika företag.
Om det går dåligt för ett företag i fonden
kan det ju samtidigt gå bra för de andra företagen.

Det är mer osäkert att spara sina pengar i en aktiefond än att spara dem i räntefonder eller blandfonder. Det beror på att värdet i en aktiefond kan vara olika mycket olika tider.
Men om du sparar dina pengar länge,
mer än 20 år till exempel,
så brukar värdet till slut ha ökat mer i en aktiefond än i räntefonder eller blandfonder.
Olika aktiefonder kan vara mycket olika säkra att spara i.

Vad är en räntefond?

En räntefond innehåller bara värdepapper som ger ränta, till exempel obligationer.
Du kan spara dina pengar till premiepensionen i en räntefond. Du får då ränta som gör att du får lite mer pengar varje år.

 
Det är mer säkert att spara sina pengar i en räntefond än i aktiefonder eller blandfonder.
Men chansen att värdet ska öka mycket i en räntefond är mindre än i aktiefonder och blandfonder. Olika typer av räntefonder kan ge olika mycket ränta och vara mer eller mindre säkra.

Vad är en blandfond?

En blandfond innehåller både aktier
och värdepapper som ger ränta,
till exempel obligationer. Den som köper en aktie i ett företag äger en liten del av det företaget.Du kan spara dina pengar till premiepensionen i en blandfond.

Det är oftast mer säkert att spara sina pengar i en blandfond än i en aktiefond, men det är oftast mer osäkert än att spara i en räntefond.
Olika blandfonder kan vara mycket olika säkra att spara i, eftersom de kan innehålla olika mycket aktier och värdepapper som ger ränta.

Vad är en generationsfond?

En generationsfond är till för dem som är i en viss ålder, till exempel dem som är födda på 60-talet. En generationsfond kan innehålla aktier, värdepapper som ger ränta eller både aktier och värdepapper som ger ränta.
Du kan spara dina pengar till premiepensionen i en generationsfond.

När du börjar blir äldre och närmar dig pensionsåldern blir dina pengar i generationsfonden steg för steg värdepapper som ger ränta. På så sätt är chansen större att du kan få mer pengar när du är yngre
och när du blir äldre sparar du dina pengar säkrare. Det kan vara stor skillnad mellan olika generationsfonder.