Blogg: Därför bör du fundera över att jobba och ta ut pension samtidigt | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur

Därför bör du fundera över att jobba och ta ut pension samtidigt

| blogg

Det finns 465 000 pensionärer i Sverige som också tar ut en lön. I vissa fall kan det vara en bra idé att jobba och ta ut pension samtidigt, men det finns också fällor du bör undvika. 

Att gå ner i arbetstid och samtidigt ta ut pension gör att du får mer tid till annat mot slutet av ditt arbetsliv, utan att för den skull förlora i inkomst. Det kanske också gör att du orkar och vill jobba lite längre. Dessutom kan det vara ett bra sätt att anpassa sig till sitt nya liv som pensionär.

När det gäller den allmänna pensionen så är den väldigt flexibel. Du kan ta ut den till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa utbetalningen om du skulle vilja det. Den allmänna pensionen kan bara tas ut månadsvis och livet ut, du kan alltså inte få ut någon del som en klumpsumma eller ta ut den under kortare tid än livet ut.

Mer om allmän pension

Det är skillnad på hur enkelt det är att ta ut allmän pension och tjänstepension, samtidigt som du yrkesarbetar. Dessutom påverkar din ålder hur fördelaktigt det är att ta ut pensionen och jobba samtidigt.  Är du över 65 är det mycket mer fördelaktigt än om du är under. 

Att gå ner i arbetstid är alltid en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Ta ut allmän pension och jobba samtidigt - före 65 års ålder

Det som kan vara bra att känna till är att skatten är högre på pension som man tar ut tidigare än 65 års ålder. Det beror på att du som är mellan 61 och 65 år inte får tillgodoräkna dig det förhöjda grundavdraget.

Skatten kan också bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen i år vid cirka 37 000 kronor per månad före skatt (2016).   

Om du är eller skulle bli arbetslös så blir A-kassan lägre av att du har tagit eller tar ut allmän pension.

Om du funderar på att ta ut den allmänna pensionen och sätta in varje månadsutbetalning i en kapitalförsäkring så har jag skrivit om det tidigare här i bloggen, att det kan bli en dyr affär. 

Blogg: Risken med att börja ta ut pension tidigt

Ta ut allmän pension och jobba samtidigt - efter 65 års ålder

Från januari det år du ska fylla 66 så är skatten lägre både på pension och på arbetsinkomst. Det är alltså väldigt förmånligt att fortsätta jobba för den som vill och kan.

Efter 65 års ålder betalas det fortfarande in pengar till din allmänna pension på den lön du har. Din allmänna pension ökar alltså om du fortsätter att jobba, trots att du tar ut hela eller delar av den.  

Mer om skatt och pension

Ta ut tjänstepension och jobba samtidigt

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att jobba och ta ut den samtidigt. Nedan kan du läsa om vad som gäller i de fyra största kollektivavtalade tjänstepensionerna. 

Privatanställd tjänsteman - tjänstepension ITP2

Privatanställd arbetare - avtalspension SAF-LO

Kommun- och landstingsanställd - tjänstepension KAP-KL

Statligt anställd - tjänstepension PA16 avdelning II