Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Eva Chaibi

Gästblogg

Eva Chaibi

efterlevandepensionsexpert

Det finns skydd i den allmänna pensionen om någon går bort

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Visst är det bra att känna till vad man får i pension när man slutar jobba, men det är även bra att känna till vilket ekonomiskt stöd du och dina barn får om din partner dör eller vad dina familjemedlemmar kan ha rätt till om du själv dör.
Efterlevande kan man ju bli vid vilken ålder som helst.

Inom den allmänna pensionen finns det två olika typer av ekonomiskt stöd som kan vara aktuellt för dig som har en vuxen familjemedlem som dött.

Efterlevandepension

Efterlevandepension är ett samlingsnamn för några olika förmåner och stöd som utgår från den avlidnes rätt till inkomstpension.

Omställningspension

Du som inte har fyllt 65 år och har en partner som har dött kan ha rätt till omställningspension som betalas ut i ett år. Meningen är att du som efterlevande ska få ekonomisk hjälp det första året efter ett dödsfall. Efter ett år kan omställningspensionen förlängas i ytterligare ett år om du har barn under 18 år. Och har du barn under 12 år kan den förlängas till och med den månad ditt barn fyller 12 år.

Om du får väldigt låg omställningspension eller ingen alls kan du ha rätt till garantipension.
För de efterlevande som har omställningspension och garantipension idag så är medelbeloppet på ersättningen cirka 7 600 kronor i månaden.

Mer om omställningspension.

Änkepension

Det finns även änkepension för dig som är kvinna och som var gift 1989-12-31. Men får du till exempel redan omställningspension, garantipension och egen ålderspensionen minskas din änkepension. För många kan det bli så att ingen änkepension då kan betalas ut.

Mer om änkepension.

Barnpension

Det är inte bara vuxna som kan få ekonomiskt stöd när en familjemedlem går bort, utan även barn.
Om du är barn till någon som avlidit kan du få barnpension längst till och med juni det år du fyller 20 år. Men du måste studera på gymnasieskola eller motsvarande för att ha rätt till barnpensionen efter det att du har fyllt 18 år.

Barn som får låg barnpension eller ingen alls kan ha rätt till efterlevandestöd.
För dem som idag har barnpension och efterlevandestöd så är medelbeloppet på ersättningen cirka 2 600 kronor i månaden.

 Mer om barnpension och efterlevandestöd.

Du behöver oftast inte ansöka själv

Du som bor i Sverige behöver inte själv ansöka om efterlevandepension. Vi på Pensionsmyndigheten utreder din rätt till efterlevandepension när vi får in uppgift om dödsfallet från Skatteverket. Undantag är om den som dött inte bodde i Sverige. Då får vi oftast ingen automatisk uppgift från Skatteverket och då behöver vi en ansökan från dig.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett ekonomiskt stöd inom premiepensionen (den delen av din allmänna pension som du kan placera i fonder). Om din partner börjat att ta ut premiepension fortsätter den att betalas ut till dig istället, men bara om han eller hon hade begärt efterlevandeskydd i samband med sin ansökan om premiepension.

Efterlevandeskyddet betalas sen ut hela livet till den efterlevande. Barn till den avlidne har inte rätt till efterlevandeskydd.

Tänk på att den som har tecknat efterlevandeskydd kommer att få en lägre premiepension under sitt liv eftersom pengarna också eventuellt ska räcka till den efterlevande.

Medelbeloppet för de som får efterlevandeskydd utbetalt idag är cirka 170 kronor i månaden. Att beloppet är så lågt beror på att de som är pensionärer idag inte har hunnit tjäna in så mycket pensionsrätt till premiepensionen eftersom premiepensionssystemet inte har funnits så länge.

Mer om efterlevandeskydd inom premiepensionen.

Efterlevandeskydd i tjänstepensionen

Som efterlevande kan man också ha rätt till ersättning från den avlidnes tjänstepension. Det beror på om den avlidne hade valt efterlevandeskydd i tjänstepensionen eller inte.

Man avgör själv om man vill ha skydd för efterlevande i tjänstepensionen. Den som avstår från skyddet får högre egen tjänstepension men mister då skyddet för familjen. Det kan vara bra att tänka över det valet emellanåt utifrån hur familjesituationen ser ut just nu.

Kontakta tjänstepensionsbolaget för att få veta mer.

Blogg: Har du efterlevandeskydd på din tjänstepension?.