Blogg: Grundtryggheten ska gälla för alla som bor i Sverige - oavsett ursprung | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur
Ola Grönnesby

Gästblogg

Ola Grönnesby

specialist på bostadstillägg

Grundtryggheten ska gälla för alla som bor i Sverige - oavsett ursprung

| gästblogg

I Sverige ska alla vara lika inför lagen och samma regler gäller för alla som bor här. Så också inom pensionsområdet. Så verkar inte alla se det när invandrare och deras pensioner med jämna mellanrum diskuteras på insändar- och debattsidor.

Många gånger framförs åsikter där siffror och enskilda fakta som i grunden är riktiga men tolkas felaktigt för att bevisa den tes som drivs. Ibland undrar jag om felaktigheterna beror på komplexiteten eller om det är medvetet fel för att skapa debatt. Äldreförsörjningsstödet kritiseras ofta i dessa sammanhang.
I mitt tycke oförtjänt.

En frågeställning som ofta blir tvivelaktig är jämförelsen mellan garantipension och äldreförsörjningsstöd. Det är en jämförelse som är svår att göra då de två har helt olika beräkningsgrunder och syften. Garantipensionen ingår som en del av pensionssystemet medan äldreförsörjningsstödet är ett stöd som kan jämföras med en fattigdomsgräns.

Andra frågeställningar som kan behöva förtydligas är:

  • Det är ingen skillnad beroende på bakgrund i prövningen av rätten till äldreförsörjningsstöd eller garantipension. Alla som bor i Sverige behandlas lika.
  • Under samma förutsättningar får ingen mer i äldreförsörjningsstöd än i garantipension och bostadstillägg.
  • Äldreförsörjningsstödet är inkomstprövat och varje inkomstkrona efter skatt minskar stödet.

Ingen ska hamna under skälig levnadsnivå

Grundtanken med äldreförsörjningsstödet är att ingen över 65 år som bor i Sverige ska hamna under skälig levnadsnivå. Det skapades för att ersätta ekonomiskt bistånd genom socialtjänsten, i vanligt tal kallat socialbidrag. Äldreförsörjningsstödet beslutades av Riksdagen för att personer över 65 år skulle slippa att gå till socialtjänsten och söka bistånd varje månad. Hanteringen var dyr och onödig.

Grundtrygghet för alla

I Sverige finns ett skyddsnät som skapar en grundtrygghet ur ett privatekonomiskt perspektiv. Det tycker jag vi ska ta hand om och förvalta väl. Förhoppningsvis kommer debatten inför valet 2014 att handla mer om hur vi ser på denna grundtrygghet och inte var man är född eller har bott tidigare under sitt liv.

Det ska bli intressant att se vilka, om några, reaktioner denna text får.
Så fort frågor som dessa diskuteras får vi på Pensionsmyndigheten väldigt blandade reaktioner.
Det vet vi från tidigare försök att på ett sakligt sätt delta i debatten.

Veckans myt

Myt 7 – Invandrare kommer hit och får massor i pension.

Det stämmer inte. För att få inkomst- och premiepension måste du ha tjänat in till pensionen i Sverige. För att få maximal garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år.

Äldreförsörjningsstöd, ÄFS, ger enbart en ersättning upp till vad som kallas skälig levnadsnivå, och det är relativt få människor, cirka 15 700 personer som har ÄFS.

ÄFS är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten, inte pensionssystemet. Men i vissa fall kan denna ersättning ge lika mycket i plånboken efter skatt som någon som arbetat många år med mycket låg inkomst får i pension.

Det här är en av de 13 pensionsmyter som vi tar upp under december och januari.

Läs alla myterna