Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Internationella kvinnodagen

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I morgon är det den internationella kvinnodagen, därför tycker jag att det är på sin plats att skriva lite om kvinnors pensioner. Jag återkommer ofta till det ämnet i bloggen, men jag tänkte att det kan vara intressant att få se lite statistik på hur det ser ut.

Kvinnor tjänar i genomsnitt in mindre pengar till sin pension än män, detta beror på att kvinnor i genomsnitt har lägre löner än män.

Anledningen är bland annat att kvinnor i större utsträckning än män jobbar inom låglöneyrken och att kvinnor jobbar mer deltid än män. Eftersom inkomsten påverkar storleken på den totala pensionen blir alltså effekten att kvinnors pensioner är lägre än mäns.

Män har högre pension genom hela pensioneringstiden

Om man tittar på de som redan har gått i pension så är läget idag följande, kvinnors pensioner motsvarar, i genomsnitt, 65 procent av mäns pensioner. Det blir väldigt tydligt i diagrammet nedan.

Man kan se att mellan 65-69 år skiljer sig den totala pensionen åt mellan könen med över 5 000 kronor. Framför allt är det delen tjänstepension och eget sparande som skiljer sig åt. Det beror på att det finns ett intjänandetak för den allmänna pensionen, men inte för tjänstepension. Man kan också se att även de yngsta kvinnliga pensionärerna (65-69 år) har en total lägre pension än de äldsta manliga pensionärerna (90+). 

Total genomsnittlig pension, åldersfördelat (2011)

Diagrammet visar att kvinnors och mäns totala pension skiljer sig mycket åt under hela pensionstiden. Vid 65-69 år är skillnaden runt 5 000 kronor.

Det finns ett grundskydd

Vi har ett grundskydd i pensionssystemet som innebär att om du har haft låga inkomster, eller inga inkomster alls, får du ett tillskott till din allmänna pension som kallas garantipension. Har du låga inkomster som pensionär kan du också få hjälp att betala ditt boende, denna ersättning kallas bostadstillägg. Orsaken är Sveriges pensionärer ska garanteras en skälig levnadsstandard.

Mer om garantipension

Mer om bostadstillägg

För dig som kvinna skulle jag därför säga att det är viktigt att veta vad som påverkar pensionen och hur det kan komma att se ut för dig som pensionär. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg "Kvinnor och pension", och börja sen med att göra en pensionsprognos över hela din pension så att du får reda på hur det ser ut för dig.

Blogg: Kvinnor och pension

Logga in och gör en prognos