Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vi talar inte om för dig hur du ska leva

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vi har fått reaktioner på vår kampanj som är riktad till dig som är småbarnsförälder. Det har i vissa fall uppfattats som att vi på Pensionsmyndigheten kommer med pekpinnar om hur du lever ditt liv.

Eftersom jag jobbar med pensioner dagligen så ser jag effekten av att vissa inte har fått information om hur deras pension påverkas av att till exempel jobba deltid under långa perioder. Många kvinnor som går i pension idag har en lägre pension än män. Detta beror inte på att vi har ett ojämnställt pensionssystem, det beror på att vi inte är jämställda under livet innan vi går i pension. Kvinnor tar i genomsnitt ut 64 procent av alla VAB-dagar. Kvinnor tar ut 75 procent av föräldrapenningdagarna. 30 procent av alla kvinnor jobbar deltid. Detta är några av anledningarna till att kvinnor i genomsnitt har 5 500 kronor mindre i pension per månad än män.

Jag träffar också många kvinnor som har förlitat sig på sin mans inkomst men som sedan skiljer sig. Många av dem hade velat få information i tid om hur de skulle ha gjort för att få en ekonomisk kompensation för att de tog det största ansvaret hemma.

I kampanjen informerar vi också om att man blir kompenserad för allmän pension under barnets fyra första levnadsår. Det innebär att föräldern med lägst inkomst får extra pengar insatta till sin allmänna pension (gäller om du har en lön under cirka 35 500 kronor per månad). Barnår är ett sätt för staten att ge en ekonomisk kompensation när man får barn. I många fall är det kvinnor som får dessa extra pengar till sin allmänna pension när barnen är små. Så nej, vi vill inte tala om för dig hur du ska leva ditt liv. Vi vill däremot att du ska veta hur din pension påverkas. Att få mer kunskap gör i många fall att man kan förutse hur den framtida situationen kan se ut och känna mindre oro. Både nu och sen. Att det inte kommer som en överraskning när du går i pension.

Sjuk eller arbetslös

Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension även om du har sjukersättning eller a-kassa. På kort sikt får det inte så stor effekt på din framtida pension, men en lägre inkomst under en lång period av livet ger också en lägre pension.