Fonder avregistreras från fondtorget på grund av det nya fondavtalet | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fonder avregistreras från fondtorget på grund av det nya fondavtalet

| nyheter

Fonder som inte längre är valbara på grund av det nya Fondavtalet.

Pensionsmyndigheten har, på grund av förändrad lagstiftning inom premiepensionen, sagt upp samtliga avtal med de fondbolag som den 1 november 2018 hade fonder på fondtorget. De fondbolag som ville ha kvar fonder på fondtorget skulle ha ansökt om att få ingå nytt fondavtal med Pensionsmyndigheten senast den 28 december 2018. Fonder som inte har tecknat nytt avtal kommer att avregistreras och mottagande fond kommer att bli AP7 Såfa

Lista på alla fonder som inte längre är valbara på grund av det nya avtalet