Falcon Funds måste betala tillbaka pengar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Falcon Funds måste betala tillbaka pengar

| nyheter

Sedan Pensionsmyndigheten sa upp avtalet med Falcon Funds SICAV i juni har bolaget vägrat att betala tillbaka pensionsspararnas innehav. Nu har finansinspektionen på Malta beordrat bolaget att betala tillbaka hela innehavet, och en första betalning har kommit. Fortfarande saknas dock stora belopp och nya uppgifter gör att det inte går att utesluta att det är brottslig verksamhet som ligger bakom.

Pensionsmyndigheten har därför anmält Falcon Funds till Ekobrottsmyndigheten.

Det sammanlagda innehavet i fonderna var vid tiden för uppsägningen av avtalet, enligt fondbolagets uppgifter, 2,4 miljarder kronor. Av dessa har 650 miljoner kronor betalats tillbaka. Detta kommer att få effekter för berörda pensionssparare. Fonderna som berörs är Falcon Aggressive Fund (524769), Falcon Balanced Fund (600676) och Falcon Cautious Fund (636506).

Mer information om detta finns läsa i pressmeddelandet. Länk till pressmeddelandet.

Ett brev har också skickats till berörda pensionssparare. I brevet beskrivs senaste nytt samt vad som händer när fonderna tas bort från spararnas konton.