Återbäringsräntan för Pensionsmyndighetens traditionella försäkring höjs den 1 juni | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Återbäringsräntan för Pensionsmyndighetens traditionella försäkring höjs den 1 juni

| nyheter

Återbäringsräntan höjs den 1 juni 2020  från 3,5 procent till 5,0 procent.

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp.