Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny rapport om äldre med låg ekonomisk standard

| nyheter

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att andelen äldre med relativt låg ekonomisk standard ligger på en nivå om ca 12 procent. För 2017 motsvarar det 245 000 personer över 65 år. 

Jämfört med övriga Norden har Sverige en högre andel pensionärer med relativt låg ekonomisk standard, men i jämförelse med EU har Sverige en andel i nivå med genomsnittet.

Den som får maximalt grundskydd (garantipension) från pensionssystemet landar på en disponibel inkomst strax över gränsen för relativt låg ekonomiskt standard, 12 100 kronor per månad.
Det är dock långt ifrån alla som får maximalt grundskydd. Huvudskälet till det är lägre boendekostnader än det som ersätts maximalt med bostadstillägget. Cirka hälften av de personerna med relativt låg ekonomisk standard har inte bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Varför hamnar äldre under gränsvärdet trots grundskyddet?

Huvudorsaken till att äldre inte når över gränsvärdet för relativt låg ekonomisk standard är att de inte har, alternativt inte har rätt till, maximalt bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd. För 2017 beräknas nästan hälften av gruppen äldre med relativt låg ekonomisk standard helt sakna bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd. Skälet till att de inte har bostadstillägg är antingen att de inte har rätt till det eller att de inte ansökt om det.

Ensamstående kvinnor löper störst risk

Av de 245 000 personer som låg under gränsen för relativt låg ekonomisk standard år 2017 var 162 000 kvinnor.

– Kvinnor, ensamstående och de äldsta inom åldersgruppen över 65 år, löper en större risk för att hamna under inkomstgränsen för relativt låg ekonomisk standard. Huvudorsaken är en kombination av låga inkomstgrundande pensioner och låga boendekostnader, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.