Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtta miljarder sätts in till pensionsspararna

| nyheter

Nu gör Pensionsmyndigheten den årliga insättningen av fondrabatter och arvsvinster på pensionsspararnas premiepensionskonton, totalt cirka 8,4 miljarder kronor. Samtidigt dras 494 miljoner kronor i premiepensionsavgift. 

Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså ett tillskott på över åtta miljarder kronor, den högsta insättningen hittills.

Fördröjd fondhandel

Handeln med de nya medel som ska placeras ut startar måndagen den 13 maj och avslutas för de allra flesta dagen efter. Under placeringen blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 9 maj köas därför och genomförs först efter handeln med fondrabatter och arvsvinster avslutas.

Insättningen i korthet (förra årets siffror inom parentes)

  • Fondrabatt: 4 742 miljoner kronor (4 738 miljoner)
  • Arvsvinst: 3 633 miljoner kronor (3 141 miljoner)
  • Överföringsvinst: 6,2 miljoner kronor (5,7 miljoner)
  • Total insättning: 8 381 miljoner kronor (7 885 miljoner)
  • Avgift: -494 miljoner kronor (-803 miljoner)
  • Nettoinsättning: 7 887 miljoner kronor (7 082 miljoner)
  • Antal konton: 7,58 miljoner (7,39 miljoner)