Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om garantipension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om garantipension

| nyheter

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort hur den svenska garantipensionen ska beviljas när en person också varit bosatt och arbetat i ett annat EU/EES-land.

I december 2017 avgjorde EU-domstolen i en dom att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en minimiförmån*. Nu har högsta förvaltningsdomstolen kommit med slutlig dom i samma ärende där de bekräftar att garantipensionen nu ska hanteras som en minimiförmån och beräknas på alla intjänade försäkringsperioder inom EU/EES och med stöd av svensk lagstiftning. Det betyder att alla beviljade allmänna pensioner från andra EU/EES-länder kommer att reducera den svenska garantipensionen.

Vilka berörs?

För personer boende i Sverige betyder det här att garantipensionen ska räknas ut på att annat sätt. Det är cirka 90 000 personer i Sverige som kan beröras av det nya sättet att räkna garantipensionen. Konsekvenser av omräkningen är ännu för tidigt att säga något om, men många kommer troligen att få en något högre garantipension.

Pensionsmyndigheten betalar även ut garantipension till cirka 43 000 personer bosatta i andra EU/EES-länder och som berörs av detta. Det finns ett lagförslag som gör att garantipensionen kommer att kunna betalas ut med samma belopp som idag fram till utgången av 2019.

Vad händer nu?

Pensionsmyndigheten håller på att utreda de rättsliga konsekvenserna av domen. Det är för tidigt att ännu i detalj se alla konsekvenser. Dock kräver den ändrade kategoriseringen av garantipensionen sex till åtta månaders utveckling innan kategoriseringen kan få genomslag. Pensionsmyndigheten kommer sedan att på eget initiativ att se till att alla som berörs av domen får besked.

Du behöver inte göra någonting

Om du berörs av de ändrade reglerna så kommer du att få ett beslut från Pensionsmyndigheten. Men det dröjer minst fram till år 2019. Din pension kommer att utbetalas precis som vanligt fram till dess.

* Minimiförmån innebär att all försäkringstid inom EU/EES ska räknas inklusive den svenska bosättningstiden och avdrag ska göras med alla inkomstgrundande pensioner till sitt faktiska värde, oberoende av vilket land som beviljat förmånen och regleras i artikel 58 i EU-förordning 883/2004.