Avtal med fondbolag sägs upp | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Avtal med fondbolag sägs upp

| nyheter

Pensionsmyndigheten har beslutat att säga upp avtalet med fondbolaget Falcon Funds SICAV. Sparare med innehav i någon av bolagets fonder flyttas till förvalet AP7 Såfa.

Skälet till uppsägningen är att bolaget inte har utfört sitt uppdrag med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt, vilket är ett krav i avtalet mellan parterna. Uppsägningen innebär att bolagets tre fonder avregistreras från premiepensionssystemet.

- Det är vår uppgift att alltid se till pensionsspararnas bästa. I detta fall är det alldeles för många allvarliga frågetecken som inte har fått tillfredsställande svar. Inför risken att pensionsspararnas pengar inte hanteras på rätt sätt har vi valt att säga upp avtalet, förklarar Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

Pensionssparare med innehav i någon av Falcons fonder, Falcon Balanced, Falcon Aggressive samt Falcon Cautious, får sitt innehav flyttat till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Därifrån kan respektive sparare sen själv välja att antingen ligga kvar i förvalet eller välja att gå vidare till annat fondinnehav.

Samtliga berörda fondsparare kommer också att få ett brev hemskickat med information om skälen till avregistreringen samt hur flytten till förvalet går till.

Frågor och svar:

Varför har ni fattat det här beslutet nu?

Ett beslut om att säga upp avtal med ett fondbolag måste föregås av en noggrann utredning. Denna utredning har pågått under en längre tid, och det är inte förrän nu vi har haft information som gjort att vi har valt att fatta ett beslut om att säga upp avtalet och avregistrera fonderna.

Jag har innehav i någon av Falcons fonder, vad händer nu med mitt innehav?

Du som pensionssparare behöver inte göra något. Pensionsmyndigheten säljer allt innehav i dessa fonder, och placerar innehavet i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Hur lång tid kommer detta att ta?

I syfte att värna pensionsspararna är det viktigt att avregistreringen sker på ett ordnat och strukturerat sätt. Det kan ta upp till 30 dagar att genomföra.

Kan jag själv byta till en annan fond?

­­Nej, inte just nu. Ditt premiepensionskonto är låst för tillfället. Pensionsmyndigheten gör fondbytet åt dig och placerar ditt innehav i AP7 Såfa. Den normala gången när en premiepensionssparare vill byta från en fond är att Pensionsmyndigheten skickar en säljorder till berört fondbolag. När dina pengar är flyttade och allt är klart, då kan du precis som vanligt byta fonder när du vill.

Hur kan Pensionsmyndigheten sälja mina fondandelar åt mig?

Det är Pensionsmyndigheten som står som andelsägare i alla fonder. Det är också därför det är Pensionsmyndigheten som skriver avtal med alla fondbolag och inte respektive pensionssparare. Vi bedömer att det bästa för pensionsspararna med innehav i denna fond är att Pensionsmyndigheten avregistrerar dessa fonder från premiepensionssystemet.