Betala inte för efterlevandeskydd i onödan | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Betala inte för efterlevandeskydd i onödan

| nyheter

Det är svårt för konsumenterna att göra medvetna val om efterlevandeskyddet i tjänstepensionen. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Många betalar också för en tjänst de inte behöver.

Efterlevandeskydd är en ekonomisk ersättning till de efterlevande om du dör och innebär alltid en kostnad som gör att din pension blir lägre. Skyddet kan minska din pension med upp till sex procent. Det är därför viktigt att se över helheten över vilka försäkringar du har för dina efterlevande, och vilket  behov av ekonomiskt skydd det finns för din familj  om du skulle dö.

Av  rapporten framgår att så många som fyra av tio inom statlig sektor saknar förmånstagare för sitt återbetalningsskydd. Siffran en av fyra inom kommunal sektor, knappt en av tio bland privatanställda arbetare och knappt en av tjugo bland privatanställda tjänstemän. Rapporten pekar på att detta beror på att många tjänstepensionsavtal har efterlevandeskydd som ett förval när det tecknas. Det skiljer sig också åt mellan olika tjänstepensionsavtal och när man har jobbat inom flera branscher kan det vara svårt att få en överblick över vilka skydd man har via sina olika avtal.

Bra tillfällen att se över efterlevandeskyddet är dels när din familjesituation ändras  till exempel om du gifter dig, skiljer dig, köper bostad, dina barn bli självförsörjande, om din partner avlider och innan du går i pension. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut kan du inte längre välja ett återbetalningsskydd för den.

Läs mer i rapporten Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen