Brev från forskare | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Brev från forskare

| nyheter

Stockholms Universitet har skickat ut ett brev till pensionssparare som har någon av fonderna Aktiespararna Topp Sverige (290072) och Evli Sverige Aktieindex (610410) på Pensionsmyndighetens fondtorg. Brevutskicket ingår i ett forskningsprojekt som Stockholms Universitet ansvarar för. Brevutskicket liknar Pensionsmyndighetens grafiska profil och kan därför förväxlas med information från oss.

I brevet står det i korthet att du har valt fonden Aktiespararna Topp Sverige eller Evli Sverige Aktieindex vilka har samma placeringsinriktning som fonden Avanza Zero (734491) vilken har en lägre avgift. Fonderna är dock inte helt identiska, de har samma placeringsinriktning och följer samma index, men aspekter kring ägarstyrning och hållbarhet skiljer sig åt, vilket inte framgår av brevet. Det framgår inte heller att avkastningen kan påverkas av att man gör ett fondbyte när själva fondhandeln genomförs. Efter det följer en instruktion om hur man gör för att byta fond.

Det är naturligtvis helt frivilligt för dig som pensionssparare om du vill byta fond.

Har du frågor?

På vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om premiepensionen och fondsparande. Har du frågor kan du också kontakta vår kundservice på telefon 0771-776 776.