EU-domen om garantipension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

EU-domen om garantipension

| nyheter

En EU-dom från december 2017 medför förändringar för den svenska garantipensionen. 

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en minimiförmån. Det innebär att garantipensionen ska beräknas med hänsyn till alla försäkringsperioder inom EU/EES och med stöd av nationell lagstiftning och garantipensionen behöver endast betalas ut till bosatta i Sverige. Det innebär också samordning med alla allmänna pensioner från andra EU-länder.

Oförändrad utbetalning

Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredning som ska analysera alla domens konsekvenser och föreslå eventuella förändringar. I avvaktan på att den nya utredningen ska komma med ett förslag kring hur garantipensionen ska se ut finns just nu ett förslag som innebär att garantipensionen kommer att kunna fortsätta betalas ut som vanligt till personer som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019 och fram till 31 december 2019 i avvaktan på att utredningen blir färdig. Eftersom Pensionsmyndigheten behöver tid för att ställa om sina processer kommer genomförandet av effekten av domen att sammanfalla med ikraftträdandet av det nya lagförslaget. Konsekvensen blir att inget kommer att hända med de garantipensioner som betalas ut idag utan de kommer att fortsätta betalas ut, under förutsättningen att lagförslaget genomförs.