Fakta om efterlevandepension till flyktingbarn | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fakta om efterlevandepension till flyktingbarn

| nyheter

Media har rapporterat om efterlevandepension till ensamkommande flyktingbarn. Här är fakta i frågan.

Alla barn som anses bosatta och har permanent uppehållstillstånd i Sverige har rätt till skydd och ekonomiskt stöd om föräldrarna inte kan bidra till deras försörjning. Det kan vara i form av stöd från kommunerna om familjen inte klarar sin ekonomi, eller om barnet är placerat i familjehem som oftast är fallet med ensamkommande flyktingbarn. Kommunen står i sådana fall för barnets behov och betalar boende, mat, kläder och andra kostnader. Detta betalas som ett bidrag till familjehemmet.

Om en eller båda föräldrarna är avlidna eller försvunna och det kan antas att de sannolikt är avlidna (som vid tsunamikatastrofen, krig eller liknande händelser) kan de få barnpension och efterlevandestöd. Har föräldern aldrig arbetat eller bott i Sverige är det enbart efterlevandestöd på 1 477 kronor per månad som blir aktuellt, eller 2 954 kr per månad om bägge föräldrarna är avlidna. Detta betalas ut från Pensionsmyndigheten. Det är ett bidrag och finansieras via skatteuttag och har alltså inte någon omedelbar påverkan på pensionssystemet och de pensioner som betalas ut.

Ersättningar samordnas mellan myndigheterna och kommunerna. Den som får till exempel efterlevandestöd får inte lika mycket i bidrag från kommunen. Detta innebär att om efterlevandestöd betalas ut så kommer barnets stöd från kommunen att minskas med motsvarade belopp. Detsamma gäller underhållsstöd från Försäkringskassan.

Efter det att barnet kommit till Sverige tar det relativt lång tid innan en ansökan om efterlevandestöd görs. Föräldern kan ansöka om ersättning från Pensionsmyndigheten först när uppehållstillståndet beviljats och barnet och föräldern har fått sina personnummer. Detta tar i dagsläget mellan nio och 19 månader. För ensamkommande barn tar det ännu längre tid. Det beror på att dessa barn behöver tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare innan ansökan om någon förmån kan göras. Handläggningstiden för att tilldela särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn varierar från kommun till kommun. Detta gör att Pensionsmyndigheten i vissa fall beviljar höga retroaktiva belopp, upp till två år efter att barnet fått rätt att vara i Sverige. Men innan beloppen betalas ut räknas kommunens bidrag av. Efterlevandestöd betalas alltid ut till förälder eller till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Regeringen har föreslagit tidsbegränsade uppehållstillstånd. Barn som får ett sådant på max ett år är enligt Pensionsmyndighetens bedömning inte berättigade till efterlevandestöd, även om föräldrar är avlidna. Då blir det istället kommunens stöd som gäller.