Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fördröjd fondhandel när 8 miljarder sätts in till pensionsspararna

| nyheter

Med start den 8 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt cirka 8,7 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 532 miljoner i premiepensionsavgift.

Slutsumman på pensionsspararnas premiepensionskonton blir alltså ett tillskott på nära åtta miljarder kronor. Under den tid utbetalningen pågår fördröjs övrig fondhandel.

Fördröjd handel

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 11 maj och avslutas för de allra flesta den 12 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 7 maj köas därför och genomförs först efter att ovan nämnda handel avslutats.

Insättningen i korthet

(förra årets siffror inom parentes)

  • Fondrabatt: 4 643 miljoner kronor (4 742 miljoner)
  • Arvsvinst: 4 061  miljoner kronor (3 633 miljoner)
  • Överföringsvinst: 7,6 miljoner kronor (6,2 miljoner
  • Avgift: -532 miljoner kronor (-494 miljoner)

    Total insättning: 8 180 miljoner kronor (7 887 miljoner)
  • Antal konton: 7,76 miljoner (7,58 miljoner)