Fondbolag ska betala tillbaka pengar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolag ska betala tillbaka pengar

| nyheter

Pensionsmyndigheten beslutade i juni att säga upp avtalet med fondbolaget Falcon Funds SICAV. Sedan dess har bolaget vägrat att betala tillbaka merparten av pensionsspararnas pengar. Endast en liten del av pengarna har kommit tillbaka. Då det finns misstanke om brott anmäls nu bolaget till Ekobrottsmyndigheten. 

Det går i dagsläget inte att utesluta att en betydande del av pengarna saknas, med risk för ekonomiska förluster för de sparare som berörs. Anledningen är att Falcon Funds haft en rad mycket tveksamma innehav som inte går att sälja på det sätt som förväntas av en fond på Premiepensionens fondtorg. Den värdering som har rapporterats från bolaget har med andra ord varit överskattad. Det är också en av anledningarna till att Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med bolaget.

Nu har en del av pengarna, 650 miljoner av totalt 2,4 miljarder kronor, kommit tillbaka. Fortfarande saknas dock stora belopp. Detta, tillsammans med händelser och uppgifter som lämnats till myndigheten den senaste tiden, väcker starka misstankar om att det är ekonomisk brottslighet som ligger bakom. Därför har Pensionsmyndigheten även gett in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.

– Vårt fokus just nu är att få tillbaka så mycket som möjligt av pensionsspararnas pengar. Det är upp till de rättsvårdande myndigheterna i Sverige och internationellt att utreda vad som hänt, och om någon kan ställas till ansvar. Det är viktigt att det utreds vilken roll styrelsen i Falcon Funds och de andra aktörer som gjort detta möjligt har, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

Effekter för spararna

Pensionsmyndigheten tar i början av november bort Falcon Funds tre fonder från pensionsspararnas konton. För majoriteten av de berörda spararna kommer kvarvarande innehav att föras över till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. För de som begärt byte till annan fond, kommer innehaven istället att föras över dit.

– När fonderna avslutas sätts en kurs på respektive fond som baseras på de pengar vi fått från bolaget fram tills dess. Det kommer att innebära en avsevärt lägre kurs än den som nu visas på kontot. Det beror på att Falcon Funds gjort skadliga investeringar och överdrivit värdet på fonderna. Om ytterligare medel betalas tillbaka efter detta kommer dessa att fördelas till berörda sparare. Det kommer då att synas på respektive sparares konto som ett kompensationsbelopp, förklarar Mikael Westberg.

Samtliga berörda fondsparare kommer att få ett brev hemskickat med information om vad som nu hänt, och att fonderna är stoppade och hur det påverkar deras premiepensionskonto.

Vad händer med de som har innehav i Falcons fonder?

Pensionsmyndigheten tar i början av november bort Falcon Funds tre fonder från pensionsspararnas konton. Då sätts en kurs baserat på de pengar vi har fått från Falcon Funds fram till och med det datumet. De flesta spararna får sitt kvarvarande innehav överfört till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. För de som begärt byte till annan fond, kommer innehaven istället att föras över dit.

Det kommer med all sannolikhet att innebära en avsevärt lägre kurs än den som nu visas på kontot – premiepensionsbehållningen blir alltså mindre värd än vad pensionsspararen räknat med.

Varför blir det mindre?

Anledningen är att Falcon Funds har haft en rad mycket tveksamma innehav som inte går att sälja på det sätt som förväntas av en fond på Premiepensionens fondtorg. Den värdering som har rapporterats från Falcon har med andra ord varit överskattad. Det är också en av anledningarna till att Pensionsmyndigheten sagt upp avtalet med bolaget.

Falcon har haft tre fonder, hur sätts kursen?

Det kommer att sättas tre olika kurser, en för varje fond som Falcon haft på premiepensionens fondtorg. De flesta berörda sparare har en av dessa fonder, men det finns ett antal som har alla tre fonder. Kursen som kommer att sättas beror på hur mycket pengar från respektive fond som kommer återbetalas från Falcon fram till november.

Vad händer om Falcon betalar tillbaka mer pengar?

När vi får in pengar från Falcon Funds kommer dessa medel att fördelas till berörda sparare i efterhand. Om detta sker efter november kommer dessa att synas på respektive sparares konto som ett kompensationsbelopp.

När och hur ofta kommer kompensationsbeloppen att bokföras på kontot?

Det går inte att svara på i dagsläget, då detta beror på om och när det kommer mer pengar från Falcon. Vi kommer att återkomma med mer information.

Hur fördelas pengarna när de kommer tillbaka?

Alla fondsparare får sin andel av aktuellt belopp, oavsett hur mycket som i slutändan betalas tillbaka från Falcon. Man kan säga att varje sparare har rätt till en viss andel av det som betalas tillbaka, och där andelen avgörs av hur stort innehav som knutits till Falcons fonder. Om det kommer mer pengar, får varje sparare motsvarande andel av det tillkommande beloppet.

Vad kan den som vill byta fond göra?

Fondbytet kan registreras redan idag, men det faktiska bytet kommer inte påbörjas innan avslutet av Falcons fonder är genomfört. Ett fondbyte görs enkelt och utan kostnad på vår webbplats med e-legitimation, på blankett eller via appen ”Byt fonder”. E-legitimation beställs från din bank. Blankett beställs på vår webbplats eller från vår kundservice.