Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fortsatt rätt till utbetalning av garantipension

| nyheter

EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en minimiförmån vilket påverkar pensionärer som bor utomlands.

En minimiförmån* betalas endast ut till de som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Det betyder att den svenska garantipension som minimiförmån inte betalas ut till bosatta i andra EU/EES-länder och Schweiz. 

Tillfällig lag under tiden regeringen utreder frågan 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Lagman Göran Lundahl är utsedd till särskild utredare. Under tiden för utredningen har Sveriges riksdag fattat beslut om en tillfällig lag som ger rätt till fortsatt utbetalning av garantipension till bosatta i andra EU/EES-länder och Schweiz. Lagen träder ikraft 1 december 2018 och gäller fram till och med december 2019. Lagändringen gör också att garantipension kan betalas ut för tiden innan 1 december 2018. 

Vad innebär den nya tillfälliga lagen?

Den nya tillfälliga lagen om garantipension gäller endast för personer som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Den gäller både för de som idag har svensk garantipension men också för dem som ansöker om garantipension framöver. För att få nybeviljad garantipension enligt den nya lagen gäller att du ska ha varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Du som bor utomlands får din garantipension som vanligt  

Du som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och har svensk garantipension behöver inte göra något. Din garantipension fortsätter att betalas ut som vanligt. Du kommer att få besked från Pensionsmyndigheten så fort vi vet hur det blir från och med januari 2020.

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten betalar ut garantipension till cirka 43 000 personer bosatta i andra EU/EES-länder och som alltså berörs av detta. Den tillfälliga lagen gäller fram till och med december 2019. Vad som händer efter denna tidpunkt vet Pensionsmyndigheten först när utredningen är klar, vilket är tidigast i november 2019.

* Minimiförmån innebär att all försäkringstid inom EU/EES ska räknas inklusive den svenska bosättningstiden och avdrag ska göras med alla inkomstgrundande pensioner till sitt faktiska värde, oberoende av vilket land som beviljat förmånen och regleras i artikel 58 i EU-förordning 883/2004.