Höjt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 2018 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Höjt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 2018

| nyheter

Riksdagen har fattat beslut om en höjning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från och med 1 januari 2018. Beslutet innebär att bostadstilläggen höjs med upp till 470 kronor per månad, främst genom att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs till 5 600 kronor per månad från tidigare 5 000 kronor. 

Äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg höjs i motsvarande grad genom höjda nivåer för skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå.

Vi räknar om automatiskt – men anmäl till oss om du får ändrad hyra

Du behöver inte göra någonting, Pensionsmyndigheten kommer att räkna om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd automatiskt. På ditt utbetalningsbesked som kommer i januari kommer du att kunna se ditt nya belopp. Vi kommer inte att skicka ut något separat beslut.

Om du får en ändrad hyra eller inte har anmält din senaste hyra behöver du anmäla det till oss, antingen per telefon, webbtjänsten eller via en blankett.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Detta är bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet. Alla som tar ut hel allmän pension kan ansöka om förmånen.

Fördjupad information om bostadstillägg

Ansöka om bostadstillägg

Innan ansökan kan det vara bra att göra en beräkning för att se om du eventuellt kan vara berättigad till bostadstillägg.

Gör en beräkning om du har rätt till bostadstillägg

En tumregel som vi brukar informera om är att om den totala pensionen och andra inkomster är lägre än 15 000 kronor efter skatt, bör du undersöka om du kan ha rätt till bostadstillägg.