Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Myter om pensionen och den allmänna pensionen

Det sprids många myter om den allmänna pensionen. Här får du svar på hur det egentligen förhåller sig.

Det finns påståenden om den allmänna pensionen som är seglivade eller så ofta återkommande att de till slut blir som sanningar. Vi vill reda ut de vanligaste missuppfattningarna och svara på några av de frågor som förekommer när man pratar om det svenska pensionsystemet.

Detta är påståenden som vi tagit del av genom att de ställs som frågor till vår kundservice eller diskuteras i forum på internet.

Myt 1 – Det kommer inte att finnas några pengar kvar när jag går i pension

Det stämmer inte.
Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension. Pensionssystemet fungerar som en överenskommelse mellan generationerna – de som arbetar idag betalar in avgifter som betalas ut som pension till dagens pensionärer. Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet.

Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Är skulderna i systemet större än tillgångarna slår den så kallade bromsen, eller balanseringen som det egentligen heter, till. Balanseringen är till för att pensionssystemet ska vara hållbart både nu och i framtiden. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige. Premiepensionen beror på hur aktie- och penningmarknaderna utvecklas.

Myt 2 – Min pension är helt placerad på börsen

Det stämmer inte.
Merparten av pensionsavgiften går till inkomstpensionen och räntan på de pengarna bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i AP-fonderna. En mindre del av din pensionsavgift går till premiepension som du själv får placera i fonder. På så sätt sprids riskerna i ditt pensionssparande. Tjänstepensionerna är i varierande grad placerade i aktier. Men den största delen av de flesta individers totala pension, inkomstpensionen, är inte det.

Myt 3 – Det är så svårt med pension

Det stämmer i princip inte.
I grund och botten är pensioner enkla att förstå. Du tjänar in till den allmänna pensionen genom att du arbetar och betalar skatt. Ju fler år desto högre pension. Om du arbetar kan du dessutom ha tjänstepension. Se efter hur det ser ut för just dig genom att göra en prognos. Du behöver inte känna till så mycket mer. Men vill du lära dig mer i detalj om hur pensioner och pensionssystemet är uppbyggt kan du göra det på här på vår webbplats under mer om pensionssystemet.

Mer om pensionssystemet

Myt 4 – Jag kan inte påverka min pension alls

Det stämmer inte.
Ju fler år du arbetar desto större blir din pension. Varje extra arbetsår efter 65 ger för de flesta upp till 7–8 procent högre allmän pension – för resten av livet.

Myt 5 – Man måste spara själv till pensionen för att överleva när man är pensionär

Det stämmer inte.
Du överlever på den allmänna pensionen och tjänstepension. Är pensionen låg kan du dessutom ha rätt till bostadstillägg. Den som saknar tjänstepension eller vill ha högre standard kan spara privat, eller minska sina framtida kostnader som pensionär på annat sätt, till exempel genom att amortera på sina lån. Det är upp till dig att avgöra hur du vill hantera din privatekonomi. Då vet du hur stor pensionen förväntas bli per månad. Då blir det också lättare att planera.

Gör en pensionsprognos

Myt 6 – Man måste jobba tills man är 75 år för att få en dräglig pension

Det stämmer inte.
Men ju längre man arbetar desto högre blir pensionen. Eftersom medellivslängden ökar måste pensionen räcka i fler år än tidigare. Dessutom är pensionsåldern i Sverige flexibel från 61 års ålder, så de allra flesta kan själva välja när de vill gå i pension.

Myt 7 – Invandrare kommer hit och får massor i pension

Det stämmer inte.
För att få inkomst- och premiepension måste du ha tjänat in till pensionen i Sverige. För att få maximal garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år (det kan i vissa fall göras undandtag från detta om du kommer till Sverige som flykting). Äldreförsörjningsstöd, ÄFS, ger enbart en ersättning upp till vad som kallas skälig levnadsnivå, och det är relativt få människor, cirka 19 000 personer som har ÄFS (2014). ÄFS är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten, inte pensionssystemet. Men i vissa fall kan denna ersättning ge lika mycket i plånboken efter skatt som någon som arbetat många år med mycket låg inkomst får i pension.

Myt 8 – Kvinnor missgynnas i pensionssystemet

Det stämmer inte.
Pensionssystemet är i grunden könsneutralt. Däremot så avspeglar pensionen de skillnader i inkomst som finns under hela arbetslivet, och därför är det vanligt att kvinnor har lägre pension. Till exempel ger deltidsarbete, som är vanligare bland kvinnor, lägre inkomst och därmed också lägre pension. Den som har lägst inkomst i ett hushåll, vilket oftast är kvinnor, får extra pensionsrätt i fyra år om man får barn.

Myt 9 – Om jag inte gör något premiepensionsval så slipper jag spekulera i aktier

Det stämmer inte.
Om du inte väljer hamnar ditt pensionssparande i AP7 Såfa. Det är en fondportfölj som placerar pengarna i aktier över hela världen. Precis som andra aktiefonder så kan den både stiga och falla i värde. Vill du inte investera i aktier så finns det räntefonder att välja.

Myt 10 – Pensionsmyndigheten säljer rådgivningstjänster

Det stämmer inte.
Det händer att förvaltningsföretag upplevs som att de ringer från Pensionsmyndigheten när de ska sälja sina tjänster. Pensionsmyndigheten har inget med dessa företag att göra och vi avråder från att köpa deras tjänster.

Myt 11 – Man får inte bostadstillägg om man bor i bostadsrätt/har eget hus/har pengar på banken

Det stämmer inte.
Den egna bostaden räknas inte in i förmögenheten när bostadstillägget beräknas. Tillgångar över 100 000 kronor kan påverka bostadstilläggets storlek. Om du är gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget.

Myt 12 – Vi har pensionärsskatt i Sverige

Det stämmer inte.
Men eftersom regeringen infört jobbskatteavdrag för de som arbetar så är skatten på pensioner högre än skatten på arbetsinkomster. Skatten på pensioner har däremot inte höjts. Även pensionärer som arbetar får del av jobbskatteavdraget, det är till och med högre från det år då man fyller 66 år.

Myt 13 – Staten har stulit pengar från AP-fonderna

Det stämmer inte.
Vårt pensionssystem är ett ålderspensionssystem. I det gamla systemet ingick även det vi kallar för förtidspension. När det nya systemet sjösattes och staten tog över ansvaret för förtidspensionerna gjorde staten överföringar av sammanlagt 258 miljarder kronor från AP-fonderna till statsbudgeten. Det var för att bekosta sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Ytterligare uttag var planerade men har inte genomförts.

Statens utgifter för förtidspensionerna 1999-2002 uppgick till 103,7 miljarder kronor. Åren 2003-2008 utbetalades via Försäkringskassan ytterligare 272,1 miljarder kronor i sjuk- och aktivitetsersättning.