Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nu bygger vi upp ett nytt fondtorg

| nyheter

Den 28 december gick ansökningstiden ut för de fondbolag som vill delta på det nya fondtorget. Nu påbörjas arbetet med att skapa det nya fondtorget.

Juni 2018 sades samtliga avtal upp med de fondbolag som hade fonder inom premiepensionen på grund av förändrad lagstiftning. För att få delta framöver på fondtorget behövde bolagen komma in med en ny ansökan senast den 28 december klockan 16.30. De lagstadgade kriterierna för att få delta framöver är:   

  • Krav på stadigvarande minst 500 mkr i kapital utanför premiepensionen
  • Krav på 3 års verksamhetshistorik för fondförvaltare
  • Krav på 3 års avkastningshistorik på fondnivå

Utöver dessa kriterier ska fondförvaltarna uppfylla villkoren i Pensionsmyndighetens fondavtal, vilka syftar till att skapa en bra grund för ett tryggt och säkert fondtorg.

Vad händer nu?

De fondbolag som inte har kommit in med en ansökan, eller inte uppfyller kriterierna ovan, kommer inte att få vara kvar på fondtorget. Arbetet med att avsluta och ansluta fonder påbörjas omedelbart och kommer att löpa på under första halvåret 2019. 

Du behöver inte göra något med dina fonder

Om du har en eller flera fonder som inte längre kommer att vara kvar på fondtorget kommer du att få ett eller flera brev av oss under nästa år. I brevet informerar vi om vilken fond det gäller och att vi kommer att placera dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa istället. Givetvis kan du göra ett eget fondval när som helst efter det om du inte vill stanna kvar i det statliga förvalsalternativet. 

Vill du ha brev digitalt istället?

Om du föredrar att få brev digitalt istället så kan du skaffa en digital brevlåda.

Skaffar digital brevlåda