Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Nya pensionsrätter för 2015

Årets insättning av premiepensioner sker den 14 december 2015. Vill du hinna genomföra ett fondbyte innan de nya pensionsrätterna placeras måste det ske senast den 10 december före midnatt.

I december varje år sätts nya pensionsrätter in på ditt konto. Pensionsrätter är det belopp som varje år betalas in till din allmänna pension. 16 procent av din årliga inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent av din inkomst går till din premiepension. Insättningen 2015 avser deklarationsåret 2014.

I år sätts 222 miljarder in till inkomstpensionen och 36,7 miljarder till premiepensionen.

Nya pensionsrätter visas på Mina sidor

På Mina sidor visas från och med söndagen den 13 december information om hur stor pensionsrätt du fått. Fondköp för de nya premiepensionsrätterna påbörjas måndagen den 14 december (köpordrarna skickas till fondbolagen). Premiepensionsrätterna fördelas efter ditt senaste fondval. Vill du ha en annan fördelning av dina nya premiepensionsrätter måste du lägga ett fondbyte via webben, premiepensionsappen eller blankett.

Fondbyten läggs på kö

Vill du genomföra ett fondbyte innan de nya pensionsrätterna placeras ska fondbytet begäras senast den 10 december kl. 23:59. Ett sent inlagt fondbyte kan dock medföra att handelsstarten för de nya pensionsrätterna fördröjs, eftersom endast en aktivitet kan ske på kontot samtidigt. Ett fondbyte som läggs in efter 10 december kommer påbörjas först efter att de nya pensionsrätterna har placerats.

Insättning inkomstpension

Den största delen av årets nya pensionsrätter berör inkomstpensionen. Hit går 16 procent av de 18,5 procent som betalas in varje år av pensionssparare och arbetsgivare i pensionsavgifter. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, vilket medför att de faktiska pengarna mer eller mindre direkt betalas ut i pension till dagens pensionärer.

Pensionsspararna får dock så kallade pensionsrätter bokade på sitt personliga konto hos Pensionsmyndigheten. Dessa pensionsrätter räknas årligen upp med en avkastning som beror av inkomstindex i Sverige.