Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nya regler vid återbetalning av pension eller annan ersättning

| nyheter

1 januari 2019 ändrades reglerna om redovisning till Skatteverket. Pensionsmyndigheten ska redovisa hur mycket pension och hur stort skatteavdrag som gjorts för varje person varje månad.

Regeländringen innebär att om en person har fått en felaktig utbetalning måste den utbetalda pensionen eller annan ersättningen plus skatteavdraget betalas tillbaka till Pensionsmyndigheten.

Återbetalning av bruttobelopp

Den som har fått mer pension eller annan ersättning utbetald av oss än vad den har rätt till kan bli skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald ersättning.

De nya reglerna om redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen ger Skatteverket  varje månad kännedom om hur stort skatteavdrag som gjorts på en utbetalning till en viss person. Pensionsmyndigheten har inte någon möjlighet att få tillbaka avdragen skatt från Skatteverket. Det innebär att den som har fått mer pension eller annan ersättning utbetald och får ett återkrav, ska betala tillbaka bruttobelopp av den felaktiga utbetalningen, det vill säga den felaktiga utbetalningen och den skatt som betalats in till Skatteverket. Pensionsmyndigheten skickar en ny uppgift till Skatteverket där det framgår att utbetalat belopp har sänkts motsvarande återkravet men att den avdragna skatten som Pensionsmyndigheten har betalat in till Skatteverket ligger kvar. Den skatten som betalats in till Skatteverket kommer att tillgodogöras dig i samband med beslut om årlig beskattning.

Mer om vad som gäller för återbetalning av pension

Den årliga kontrolluppgiften ersätts

En annan del av regelförändringen är att den årliga kontrolluppgiften skickas ut för sista gången i orange kuvert 2019 för den som har pension eller annan ersättning från oss, kontrolluppgiften gäller för inkomster 2018. Från februari kommer du kunna se samma uppgifter på Skatteverkets Mina sidor för varje månad. Där kommer du se de skattepliktiga utbetalningar och de avdrag för skatt som vi och andra utbetalare gör under året.