Vem är det som har koll på den gemensamma ekonomin? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vem är det som har koll på den gemensamma ekonomin?

| nyheter

Vem har bäst koll på er gemensamma ekonomi i din relation? Resultatet från undersökningen som Pensionsmyndigheten låtit göra med hjälp av företaget Kantar Sifo visar att det finns stora skillnader mellan könen – och att det råder oenighet om vem som har koll.

Män anser i större utsträckning än kvinnor att de själva har bättre koll än sin partner. Kvinnor svarar istället, i högre utsträckning än män, att de har gemensam koll i relationen. Gemensamt för både kvinnor och män är dock att få anger att det är den andra partnern som har bäst koll.

Skillnader mellan åldersgrupper

Stört skillnad mellan könen finns i åldersgruppen 35-44 år. Där uppger 51 procent av männen, och endast 24 procent av kvinnorna, att de har bäst koll på den gemensamma ekonomin. Mest överens är åldersgruppen 25-34 år där 45 procent uppger att man har lika bra koll på den gemensamma ekonomin.

Så här kan ni jämna ut pensionen

Genom att föra över sin premiepension, den mindre delen av den allmänna pensionen, kan man enkelt att jämna ut pensionen makar eller registrerade partners emellan. Att föra över premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera den partner som arbetar deltid eller tjänar mindre.

Möjligheten att föra över sin premiepension har tidigare bara gått att göra via en blankett. Nu finns det en ny enkel digital tjänst för att föra över sin premiepension till sin partner. Tjänsten gör det möjligt att med några få uppgifter anmäla en överföring på ett år eller tillsvidare.

Så här fungerar tjänsten

Tjänsten finns under Mina tjänster när du loggat in. Uppgiften om maka/make/registrerad partner är redan ifylld och du behöver bara välja om överföringen ska gälla för ett år eller tillsvidare. Därefter är det bara att fylla i kontaktuppgifter och signera med e-legitimation. Vi skickar sedan en bekräftelse från oss per post. Om du inte är gift eller registrerad partner är tjänsten inte tillgänglig.

Beloppet minskar något vid överföring

När pengarna förs över i december varje år minskas beloppet med 6 procent. Mottagaren får alltså 94 procent av beloppet. Resten av pengarna fördelas till samtliga pensionssparare som en så kallad arvsvinst. Det beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt förväntas i genomsnitt leva längre än de som ger. Därför tar man höjd för utebliven arvsvinst till övriga sparare i systemet.

Du stoppar överföringen via blankett

När och om man vill stoppa överföringen så kommer det tillsvidare behöva göras via blankett som du hittar här på webbplatsen.

Lagändring från och med 1 januari 2018

Inom ramen för arbetet med mer jämställda pensioner vill regeringen förenkla överföringen mellan partners.  Lagändringen, som började gälla den 1 januari 2018, innebär att:

  • Kravet på att den mottagande parten ska skriva under anmälan slopades
  • Tidpunkten för sista anmälningsdagdag flyttades från 31 januari till 30 april. Det är för att man ska kunna bestämma om man vill göra en överföring efter att man fått sitt orange kuvert och sin deklaration. 

Mer om överföring av premiepension