Pensionerna höjs nästa år | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionerna höjs nästa år

| nyheter

Nästa år ökar inkomst- och tilläggspensionen med 2,8 procent. Även de med lägst pension får höjda pensioner nästa år.

Om inkomstpensionen ska höjas eller sänkas beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner bestäms istället av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet höjs nästa år med 500 kronor, vilket motsvarar 1,1 procent.

Det innebär att du som enbart har garantipension eller en stor del garantipension, får höjd pension.

Garantipensionen sänks om inkomstpensionen höjs

Om du har både garantipension och inkomstpension kommer garantipensionen att sänkas eftersom inkomstpensionen höjs mer.

Så blir höjningen för dig:

  • Om du har ingen eller låg inkomstpension, garantipension och eller bostadstillägg får du cirka +1,1 procent i förändrad pension.
  • Om du har både inkomst- och garantipension blir höjningen mellan +1,1 och +2,8 procent.
  • Om du varken har garantipension eller bostadstillägg får du en höjning av din inkomstpension med 2,8 procent.
Några typexempel på hur allmänna pensionen inklusive tjänstepensionen blir nästa år:
 

Brutto

Netto (31,55 % skatt)

Nivå 2016

7 863

6 972

Nivå 2017

7 952

7 050

Förändring

89

78

Nivå 2016

9 000

7 839

Nivå 2017

9 148

7 963

Förändring

148

124

Nivå 2016

12 000

9 974

Nivå 2017

12 223

10 146

Förändring

223

172

Nivå 2016

14 000

11 341

Nivå 2017

14 362

11 601

Förändring

362

260

Nivå 2016

16 000

12 646

Nivå 2017

16 412

12 940

Förändring

412

294

Nivå 2016

20 000

15 258

Nivå 2017

20 504

15 613

Förändring

504

355

Nivå 2016

25 000

18 538

Nivå 2017

25 604

18 958

Förändring

604

420