Pensionsåldern och grundskyddet höjs | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Systemunderhåll i helgen

Från lördag 16 november kl. 07 till söndag 17 november kl. 12 har vi systemunderhåll för Mina sidor. Kundservice stänger kl. 15, fredag 15 november.

Mer om systemunderhållet

Pensionsåldern och grundskyddet höjs

| nyheter

Nu har riksdagen beslutat om höjd pensionsålder, höjt grundskydd och införande av begreppet ”riktålder”. Förändringarna gäller från och med 2020. 

Höjd pensionsålder

Från och med 1 januari 2020 höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. Närmast  berörs  du som är född 1959 eller 1960 som tidigast kan ta ut pension från 62 år. 

Riktålder införs

Ett nytt begrepp, riktålder, införs i socialförsäkringsbalken. Det innebär att åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling. Riktåldern ska beräknas första gången 2020 och sedan tillämpas sex år senare. Det finns dock inga konkreta lagförslag lagda ännu kring tillämpningen av riktåldern. Förslag ligger på att  åldern när man kan få grundskydd,  idag 65 år, ska höjas till 66 år från 2023 och att riktåldern sedan ska användas från 2026. Prognosen visar att åldern då blir 67 år. 

Garantipensionen höjs

Om du har garantipension idag så kommer du att få max 200 kronor mer före skatteavdrag från och med januari 2020. Detta gäller för alla oberoende när du är född. Höjningen kommer också att innebära att du som ligger på gränsen till att få garantipension idag kan komma att få garantipension från januari 2020. 

Du behöver inte ansöka

Om du har rätt till garantipension kommer din garantipension att räknas om med de nya reglerna  per automatik, du behöver inte ansöka. Du kommer att få besked om nytt belopp för garantipensionen i utbetalningsbeskedet, som skickas ut till dig i början av januari 2020. Du kan också se de nya beloppen för 2020 på Mina sidor i början av januari 2020.   

Mer om pensionsåldrar, garantipension och riktålder

Höjt bostadstillägg

Förändringarna innebär att maximalt bostadstillägg till ålderspensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Höjningen har sin grund i att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs från dagens 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. Samtidigt förändras beräkningen av hur olika inkomster påverkar hur mycket bostadstillägg du kan få.   

Även äldreförsörjningsstödet ändras genom att skälig bostadskostnad höjs till 7 000 kronor per månad samt att ett fribelopp för arbetsinkomster på 24 000 kronor per år införs.

Du behöver inte ansöka

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Mer om höjningen av bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet