Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldern och grundskyddet höjs

| nyheter

Nu har riksdagen beslutat om höjd pensionsålder, höjt grundskydd och införande av begreppet ”riktålder”. 

Den 1 januari 2020 höjdes lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. Närmast berörs du som är född 1959 eller 1960 som tidigast kan ta ut pension från 62 år. 

Riktålder införs

Ett nytt begrepp, riktålder, införs i socialförsäkringsbalken. Det innebär att åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling. Riktåldern ska beräknas första gången 2020 och sedan tillämpas sex år senare. Det finns dock inga konkreta lagförslag lagda ännu kring tillämpningen av riktåldern. Förslag ligger på att  åldern när man kan få grundskydd, idag 65 år, ska höjas till 66 år från 2023 och att riktåldern sedan ska användas från 2026. Prognosen visar att åldern då blir 67 år. 

Garantipensionen höjs

Om du har garantipension idag så kommer du att få max 200 kronor mer före skatteavdrag. Detta gäller för alla oberoende när du är född. Höjningen kommer också att innebära att du som ligger på gränsen till att få garantipension idag kan komma att få garantipension.

Du behöver inte ansöka

Om du har rätt till garantipension kommer din garantipension att räknas om med de nya reglerna per automatik, du behöver inte ansöka. Du kommer att få besked om nytt belopp för garantipensionen i utbetalningsbeskedet, som skickas ut till dig i början av januari 2020. Du kan också se de nya beloppen för 2020 på Mina sidor.

Mer om pensionsåldrar, garantipension och riktålder

Höjt bostadstillägg

Förändringarna innebär att maximalt bostadstillägg till ålderspensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Höjningen har sin grund i att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs från dagens 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. Samtidigt förändras beräkningen av hur olika inkomster påverkar hur mycket bostadstillägg du kan få.   

Även äldreförsörjningsstödet ändras genom att skälig bostadskostnad höjs till 7 000 kronor per månad samt att ett fribelopp för arbetsinkomster på 24 000 kronor per år införs.

Du behöver inte ansöka

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Mer om höjningen av bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet